PočetnaJamstvo sigurnosti

Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja

Datum zadnje izmjene: 14.12.2022.

Kako bismo promovirali korištenje usluga web stranice Buksa.hr i učinili poslovanje maksimalno sigurnim za sve korisnike, te ih potaknuli da bez straha formaliziraju svoje aranžmane, omogućili smo kod našeg partnera Adriatic osiguranje d.d. ( osiguravatelj ) povoljne uvjete osiguranja prostora Domaćina, te stvari i vozila/plovila koji se pohranjuju u prostoru Domaćina.  Jamstvo nije ponuda tvrtke Sharing j.d.o.o. za osiguranje pohranjene robe, te ni u kojem slučaju ne predstavlja ugovor o osiguranju niti posredovanju tvrtke koja upravlja web stranicom u poslovima osiguranja.

U svim slučajevima osiguravatelj će odlučiti je li odštetni zahtjev opravdan, te koje iznimke i ograničenja se primjenjuju. Odluka osiguravatelja o takvim slučajevima biti će konačna i obvezujuća.

Jamstvo sigurnosti odnosi se na:

 1. Sigurnost pohranjene nepokretne imovine Gosta
 2. Sigurnost prostora Domaćina
 3. Sigurnost vozila/plovila Gosta

Niže su navedeni uvjeti osiguranja za svaki od navedenih predmeta osiguranja.

1. Sigurnost pohranjene nepokretne imovine Gosta

U suradnji s partnerom Adriatic osiguranje d.d. Buksa.hr omogućuje osiguranje Pohranjene robe Gosta od gubitaka ili šteta prema čl. 6. i 7. Uvjeta korištenja Web stranice, uz slijedeće  uvjete:

1.1. Gost je

 1. a) pretrpio gubitak ili oštećenje Pohranjene robe tijekom razdoblja valjanosti Ugovora o pohrani;
 2. b) stariji od 18 godina i registrirani Korisnik Web stranice;
 3. c) je potpisnik Ugovora o pohrani iz kojeg je proizašao zahtjev, koji je dostavio Buksi u roku 7 dana od dana uplate sigurnosnog pologa
 4. d) poslao ili primio sve uplate proizašle iz predmetnog Ugovora o pohrani pomoću elektronskog Upravitelja plaćanja na web stranici Buksa.hr;
 5. e) nije počinio materijalno kršenje Uvjeta korištenja Web stranice.

1.2. Jamstvo sigurnosti će se primjenjivati ​​ samo na predmete čija je vrijednost veća od 50,00 Eur ( 376,73 kn, fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn ) i koji su izričito navedeni u sklopu  Ugovora o pohrani. Neovisno o broju takvih predmeta I njihovoj ukupnoj vrijednosti, maksimalan iznos koji je po jednom odštetnom zahtjevu moguće isplatiti jest 2.700,00 Eur  ( 20.343,15 kn, fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn )

1.3. Gost je u mogućnosti dostaviti fotografije Pohranjene robe koja ispunjava uvjete za osiguranje snimljene na dan početka Ugovora o pohrani u prostoru Domaćina, na kojima je moguće utvrditi stanje predmeta prilikom pohrane.

1.4. Gost mora biti vlasnik ili osoba ovlaštena za raspolaganje sa  pohranjenom robom u odnosu na koju se poziva Jamstvo sigurnosti.

1.5. Ako se sumnja ili je izvršena krađa ili kriminalna šteta, Gost je obvezan kontaktirati policiju i – slijedeći ishod kaznene istrage – podnijeti zahtjev za naknadu bilo kojem osiguravatelju ili drugom tijelu (uključujući, bez ograničenja, državna tijela ili organizacije), koji postane dostupan po ishodu takve istrage;

1.6. Gost nije primio nikakvu uplatu bilo kojeg iznosa od Domaćina ili od bilo kojeg osiguravatelja ili bilo koje treće strane u vezi s gubitkom ili štetom za koji podnosi odštetni zahtjev,

1.7. Gost mora biti spreman otkriti Osiguravatelju relevantnu komunikaciju s drugim osiguravajućim društvom ili Domaćinom uključujući bez ograničenja prepisku u vezi s bilo kojim zahtjevom koji podnesete prema bilo kojoj polici osiguranja u vezi s gubitkom ili štetom za koji se podnosi Zahtjev

1.8. Osiguravatelj ne smije imati nikakvog razloga da sumnja u poštenje Gosta. Kako bi se izbjegle sumnje, Jamstvo se neće primjenjivati ​​i Korisnički status Gosta bit će suspendiran ako Osiguravatelj otkrije ili osnovano sumnja:

 • (a) na temelju podataka dobivenih iz bilo kojeg relevantnog, uglednog izvora (uključujući, bez ograničenja, policiju ili bilo koje državno ili regulatorno tijelo), da Gost namjerava ili pokušava zloupotrijebiti Jamstvo;
 • (b) da je Gost bio uključen u bilo kakvu prijevarnu ili nelegitimnu aktivnost povezanu s lažnim zahtjevima osiguranja ili sličnim nepoštenjem; ili
 • (c) da je bilo kakav gubitak ili šteta koja bi inače bila pokrivena Jamstvom rezultat bilo kakvog nezakonitog ili nepoštenog postupka ili propusta Gosta.

1.9. Gost mora u potpunosti surađivati ​​u svim istragama i zahtjevima koje su Tvrtka ili Osiguravatelj podnijeli u provođenju svojih istraga i obveza prema ovoj klauzuli.

1.10. Financijska ograničenja Jamstva sigurnosti za Pohranjenu robu Gosta. Podložno ograničenjima, izuzećima i uvjetima sadržanim u članku 2. Osiguravatelj će platiti do najviše 2.700,00 Eur  ( 20.343,15 kn, fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn ) po zahtjevu za nadoknadu štete na Pohranjenoj robi. Sentimentalna vrijednost predmeta kod procjene štete neće biti relevantna.

1.11. Postupak aktivacije Jamstva sigurnosti za Pohranjenu robu Gosta. Nepoštivanje rokova iz članka 2. učinit će Jamstvo nevažećim. Gost je obvezan obavijestiti Tvrtku i Osiguratelja odmah po spoznaji o gubitku ili šteti putem reklamacijskog kontakt obrasca dostupnog na Web stranici. Ukoliko se sumnja na kriminalnu štetu, krađu ili drugu kriminalnu radnju, Gost je obvezan odmah po saznanju navedenog obavijestiti policiju. Obvezan je  surađivati ​​u pružanju svih dokaza svog identiteta, adrese i pretrpljenog gubitka ili štete.

Osiguravatelj će od Gosta zatražiti dostavu dokumentacije prema uvjetima za ostvarivanje prava na naknadu štete koje možete pronaći ovdje. Ako Osiguratelju uz odštetni zahtjev odnosno obavijest da se osigurani slučaj dogodio Gost dostavi odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje sve činjenice na temelju kojih zasniva svoj zahtjev na osigurninu, isplatit će mu se – u propisanom roku od četrnaest (14) dana ili najduže u roku od trideset (30) dana – osigurninu u cijelosti ili djelomično (nesporan iznos).

1.12. Izuzeća. Jamstvo sigurnosti za Pohranjenu robu Gosta ne pokriva niti se odnosi na:

1.12.1. Predmete vrijednosti manje od 50,00 Eur ( 376,73 kn, fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn ) i one koji nisu izričito navedeni i fotodokumentirani u Ugovoru o pohrani.

1.12.2. Bilo koji dogovor o pohrani u vezi s kojim Buksa.hr nije dobila kopiju Ugovora o pohrani potpisanog od strane Domaćina i Gosta u propisanom roku , a u kojem su pojedinačno navedeni svi predmeti čija je vrijednost veća od 50,00 Eur ( 376,73 kn, fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn ).

1.12.3. Bilo koji gubitak ili oštećenje koji nisu prijavljeni u roku od 30 dana od kraja razdoblja pohrane navedenom u relevantnom Ugovoru o pohrani;

1.12.4. Bilo koji gubitak ili šteta koja premašuje bilo koji limit određen od strane Osiguratelja, proizašao iz jednog ili više Ugovora o pohrani koji je podnositelj Zahtjeva zaključio;

1.12.5. Predmete oštećene u tranziciji. Izraz “oštećen u tranziciji” uključuje, bez ograničenja, štetu koja je nastala tijekom (a) prijevoza predmeta do i iz prostora za pohranu, (b) pohranjivanja, pakiranja i organizacije prostora za pohranu u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja važenja Ugovora o pohrani;

1.12.6. Štetu na pohranjenim predmetima ili štetu na prostorijama proizašlu od strane pohranjenih predmeta, koji nisu bili uskladišteni razumno osigurano i sigurno, ili koji su bili pohranjeni na način na koji se moglo predvidjeti da bi moglo doći do oštećenja predmeta ili prostorija. Primjerice, Jamstvom neće biti pokriveno ništa od sljedećeg: krhki stakleni predmeti u kartonskim kutijama s drugim kutijama postavljenim na njih, nezaštićene fotografije pohranjene u vlažnom okruženju ili predmeti od tkanine spakirani u nezapečaćenu vrećicu ili tekućine pohranjene bez da su pravilno zatvorene, teški predmeti smješteni na objektima/predmetima koji ne mogu podnijeti njihovu težinu ili predmeti koji zahrđaju zbog vlažnog okoliša;

1.12.7. Oštećenja pohranjenih predmeta ili prostorija od strane treće strane (uključujući, bez ograničenja, vanjske izvođače angažirane ili od strane potpisnika, ili ostalih Gostiju koji su potpisnici drugih Ugovora o pohrani s istim Domaćinom ili od strane druge odrasle osobe ili djece koja borave ili posjećuju Adresu za pohranu;

1.12.8. Novac, novčanice, plemenite kovine I njihove slitine, kovine platirane plemenitim kovinama ili njihovim slitinama i proizvodi od njih; biseri, dragulji i draguljarski proizvodi, ručni satovi, kartice svih vrsta kojima se zamjenjuje gotovinsko poslovanje, bonovi za usluge mobilnih operatera, mjenice i ostali vrijednosni papiri svih vrsta, pošiljke s označenom vrijednosti, srećke, nakit; umjetnička djela ili starine u vrijednosti od ili iznad 400 Eur ( 3.013,80  kn, fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn ); dokumente koje bi bilo skupo ili teško zamijeniti, uključujući bez ograničenja putovnice ili originale poslovnih ugovora, akata i certifikata ili kvalifikacija;

1.12.9. Krađu ili oštećenje bilo kojeg predmeta čija je vrijednost veća od 50,00 Eur ( 376,73 kn, fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn ), a za koji Gost ne može dostaviti Ugovor o pohrani u sklopu kojeg je taj predmet izričito naveden na popisu pohranjenih predmeta, a koji je potpisan od strane oba potpisnika, plus najmanje jedno od sljedećeg: (a) dokaz o kupnji tog predmeta; (b) e-poštu koja je stvarno poslana ili primljena i datirana na ili prije datuma Ugovora o pohrani, koja sadrži fotografiju ili video zapis predmeta; (c) fotografije pohranjene robe vrijednosti veće od 50,00 Eur ( 376,73 kn, fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn ) koje su priložene I dostavljene uz Ugovor o pohrani prilikom sklapanja Ugovora o pohrani  ili (d) bilo koji drugi dokaz koji dokazuje vlasništvo i / ili vrijednost;

1.12.10. Krađu ili drugu kriminalnu štetu na predmetima koja nije prijavljena policiji u roku od 48 sati nakon što je Potpisnik postao toga svjestan, a u svakom slučaju u roku od 30 dana od kraja Ugovora o pohrani

1.12.11. Bilo koji gubitak ili oštećenje (a) Zabranjenih predmeta koji su navedeni u Uvjetima korištenja Web stranice koji su svjesno pohranjeni ili (b) bilo kojih predmeta ili imovine bilo kojeg Ugovora o pohrani temeljem kojeg su zabranjeni predmeti svjesno pohranjeni. Da bi se izbjegle sumnje, prisutnost zabranjenog/ih predmeta automatski će onemogućiti bilo koji Zahtjev Gosta za aktivacijom Jamstva i može spriječiti bilo koji takav Zahtjev Domaćina ako Tvrtka/Osiguratelj osnovano sumnja da je Domaćin znao za prisutnost Zabranjenog/ih predmeta, bez obzira je li potraživani gubitak ili šteta uzrokovan ili povezan s prisutnošću Zabranjenih predmeta;

1.12.12. Štetu uzrokovanu Pohranjenim predmetima na robi ili pokretnim stvarima u vlasništvu Domaćina.

1.12.13. Štetu uzrokovanu ili onu koja se može pripisati uobičajenom trošenju;

1.12.14. Bilo kakvu ozljedu ili bolest ili smrt bilo koje osobe vezane uz bilo koji Dogovor o pohrani ili bilo koji zahtjev temeljen na korisničkoj odgovornosti Domaćina. Takvi događaji moraju se zatražiti i / ili pokrenuti parnicom izvan sustava Jamstva;

1.12.15. Bilo koji gubitak ili štetu nastalu izravno ili neizravno zbog Više Sile. Oni uključuju, bez ograničenja, potres, oluju, poplavu, udar munje, elementarne nepogode, nepovoljne vremenske uvjete ili prirodne fizičke katastrofe, nestanke struje, epidemije, radne sporove, pobune ili građanski nered, javne priredbe I javni ulični prosvjed, pad ili udar letjelice ili stvari iz nje, rat, teroristička djela ili Božja djela;

1.12.16. Bilo koji gubitak ili štetu pretrpljenu kao rezultat krađe ili zlouporabe osobnih podataka ili identiteta;

1.12.17. Neizravni gubici bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, dobre volje ili poslovanja.

1.12.18 osiguranje motornih vozila, prikolice, plovila, električni bicikli i romobili snage motora jednake ili veće od 0,25 kW koji su pohranjena ili parkirana u prostoru/garaži ili na parkirnim mjestima temeljem bilo kojeg Ugovora o pohrani proizašlog iz oglašavanja na Web stranici, pa je dobro provjeriti je li vozilo Gosta odgovarajuće osigurano prije početka rezervacije.

1.12.19 eksplozivne tvari i predmeti, stlačeni plinovi, tekući plinovi ili pod tlakom otopljeni plinovi, zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari, samozapaljive tvari, tvari koje stvaraju zapaljive plinove u dodiru s vodom, oksidirajuće tvari, organski peroksidi, otrovi, infektivne tvari, radioaktivne tvari, korozivne (nagrizajuće) tvari, ostale opasne tvari i predmeti tvari koje predstavljaju opasnost za pučanstvo i okoliš, a ne mogu se svrstati u klase od 1 do 8 (azbest, suhi led, magnetni materijali i sl.). Opasnim tvarima smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne tvari i otpad, ako imaju svojstva tih tvari.

2. Sigurnost prostora za Domaćine

Korisnicima koji svoj neiskorišteni prostor žele iznajmiti preko web stranice Buksa.hr, a strahuju za sigurnost prostora jer isti nije adekvatno osiguran, omogućujemo da kod našeg partnera Adriatic osiguranje d.d. sklopi policu osiguranja prema posebnim povoljnim uvjetima konstruiranim posebno za ovu svrhu.

Link za pristup uvjetima police jasno je istaknut na Web stranici i ovdje.

Domaćin sklapa policu osiguranja direktno s Adriatic osiguranjem, a Buksa.hr ovdje djeluje isključivo kao mjesto za oglašavanje. Neovisno posjeduje li već Domaćin postojeću policu osiguranja prostora i robe ili  će je ugovoriti sa Adriatic osiguranjem, u slučaju štete  zahtjev za odštetom podnosi Osiguravatelju.

3. Jamstvo sigurnosti za vozila Gosta

Jamstvo sigurnosti za vozila Gosta ne predstavlja policu osiguranja od automobilske odgovornosti, niti znači da je Buksa.hr ( Sharing j.d.o.o. ) na bilo koji način i u bilo kojem dijelu odgovorna za štetu na vozilu Gosta parkiranom u unutarnjem ili vanjskom prostoru u bilo koje vrijeme oglašenom preko web stranice, nastalu prije, tijekom kao niti nakon isteka Ugovora o pohrani.

Tvrtka se obvezuje omogućiti  Gostu da kod našeg partnera Adriatic osiguranja d.d. sklopi policu mini kasko osiguranja prema povoljnim uvjetima i polici koja je konstruirana posebno za ovu svrhu.

Polica mini kasko osiguranja nije uvjet za sklapanje Ugovora o pohrani već služi kao dodatna pogodnost koja će vlasnicima vozila omogućiti da naplate eventualnu štetu koja se dogodila za vrijeme trajanja Ugovora o pohrani. Ukoliko dođe do štete na vozilu Gosta koje je pokriveno policom mini kasko osiguranja, za ostvarenje prava na isplatu po odštetnom zahtjevu potrebno je obratiti se Osiguratelju.

Gost sklapa policu mini kasko osiguranja direktno s Adriatic osiguranjem, a Buksa.hr ovdje djeluje isključivo kao treća strana koja oglašava navedenu mogućnost. Link za pristup uvjetima police jasno je istaknut na Web stranici i ovdje.

Policu mini kasko osiguranja može sklopiti samo onaj Gost koji je nosioc važeće police osiguranja od automobilske odgovornosti ugovorene s Adriatic osiguranjem.

3.1. Financijska ograničenja Jamstva sigurnosti za vozilo Gosta. Podložno ograničenjima, izuzećima i uvjetima Osiguravatelj će platiti za osigurane rizike od požar, eksplozija (i implozija), oluja, udar munje, tuča (grad), poplava najviše 2.000 Eur ( 15.069,00 kn, fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn )  po šteti i agregatno po motornom vozilu uz uvjet da je vozilo bilo u mirovanju, tj. izvan radnog pogona motora. Podlimit i agregatni limit za rizik tuče (grada) iznosi  650,00 Eur (   4.897,43 kn, fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn )  po pojedinom motornom vozilu. Rizik požara i eksplozije je nadoknadiv osiguranjem ukoliko uzrok štete nije pogonski motor vozila. Sve štete uslijed oluje tijekom 48 sati smatraju se jednim štetnim događajem. Odredbe podosiguranja su isključene. Za svako pojedino motorno vozilo prva šteta se nadoknađuje u cijelosti, druga u iznosu 80% iznosa štete, treća u iznosu 60% iznosa štete, četvrta u iznosu 30% iznosa štete, a za petu osiguratelj nije u obvezi naknade štete

3.2. Postupak aktivacije Jamstva sigurnosti za vozilo Gosta. Nepoštivanje rokova iz članka 2. učinit će Jamstvo nevažećim. Obvezni ste obavijestiti Buksa.hr I Osiguratelja odmah po spoznaji o gubitku ili šteti putem reklamacijskog kontakt obrasca dostupnog na Web stranici. Ukoliko se sumnja na kriminalnu štetu, krađu ili drugu kriminalnu radnju, obvezni ste odmah po saznanju navedenog obavijestiti policiju. Obvezni ste surađivati ​​u pružanju svih dokaza vašeg identiteta, adrese i pretrpljenog gubitka ili štete.

3.3. Ako Osiguratelju uz odštetni zahtjev odnosno obavijest da se osigurani slučaj dogodio dostavite odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazujete sve činjenice na temelju kojih zasnivate svoj zahtjev na osigurninu, isplatit će Vam se – u propisanom roku od četrnaest (14) dana ili najduže u roku od trideset (30) dana – osigurninu u cijelosti ili djelomično (nesporan iznos).

Izmjene i otkazivanje Jamstva sigurnosti.

Buksa.hr ( Sharing j.d.o.o. ) zadržava pravo povući Jamstvo sigurnosti  u bilo kojem svom dijelu iz određenih razloga koji uključuju, ali ne ograničavaju se na npr. prekid suradnje Osiguravatelja i Tvrtke, naloge državnih institucija, događaje koji se smatraju Višom silom i sl. U slučaju povlačenja Jamstva Korisnici Web stranice biti će obaviješteni kroz izmjenu Uvjeta korištenja objavljenih na Web stranici. Vaša daljnja upotreba Web stranice ili usluga ukazat će na vaše prihvaćanje izmjene.

U slučaju nezadovoljstva, svoje prigovore možete ponijeti na knjigazalbe@buksa.hr .

Sharing j.d.o.o. za promidžbu i trgovinu

Sjedište: Svetonedeljska 48, 10431 Sveta Nedelja

Trgovački sud u Zagrebu, posl. br. Tt-22/37981-8, MBS: 081460499; OIB: 46773958451, tel: +385(0)916153620, e-pošta: buksa@buksa.hr, direktorica Daliborka Dragašević

Temeljni kapital 10,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Poslovni račun: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, IBAN: HR8323400091111200083

Back to Bello home

Copyright 2022. Sharing j.d.o.o. Sva prava pridržana.

Prijava

Registriraj se

Vaši osobni podaci koristit će se kao podrška Vašem iskustvu s ovom web stranicom, u svrhu upravljanja pristupom Vašem korisničkom računu i za ostale svrhe opisane u našim pravilima privatnosti.

Već imate korisnički račun?

Izgubljena zaporka

Molimo unesite Vaše korisničko ime ili e-mail adresu. Primit ćete link za ponovno postavljanje zaporke putem e-maila.