PočetnaBuksaUvjeti korištenja

Datum zadnje izmjene: 21.04.2023.Podaci o prodavatelju

SHARING j.d.o.o. za promidžbu i trgovinu (dalje u tekstu: Prodavatelj, Platforma, Buksa.hr ili Tvrtka )

Sharing j.d.o.o.

Svetonedjeljska 48, 10431 Sveta Nedjelja

e-mail web trgovine: buksa@buksa.hr

e-mail adresa za podnošenje prigovora: knjigazalbe@buksa.hr

tel: + 385 91 6153 620

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081460499, MB: 5645140, OIB: 46773958451, temeljni kapital društva: 10,00 kn/1,33 Eur ( Fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn ), uplaćen u cijelosti

Poslovni račun: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, IBAN: HR8323400091111200083

Uvodne odredbe

Sklapanje ugovora putem web stranice www.buksa.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu, te je regulirano u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije, uključujući propise Republike Hrvatske.

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Ovim Uvjetima korištenja reguliraju se odnosi između potrošača i Prodavatelja, te između svih ostalih korisnika web stranice Prodavatelja koji se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

Kada proizvode na web stranici www.buksa.hr naručujete kao pravna osoba, ne smatrate se potrošačem te se na Vas ne odnose odjeljci ovih Uvjeta korištenja koji se odnose na pravo na ostvarivanje  jednostranog raskida ugovora, te na obavijesti o načinu pisanog prigovora potrošača.

Na Vas se u tom slučaju primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini te drugi primjenjivi propisi. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Sadržaj web stranice www.buksa.hr dostupan je na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik te se na sklopljene ugovore o kupoprodaji primjenjuje hrvatsko pravo, osim ako iz primjenjivih propisa ne proizlazi drugačije.

Značenja izraza korištenih u ovim Uvjetima

Buksa.hr – web stranica www.buksa.hr u vlasništvu Prodavatelja

Korisnik – svaki korisnik Web stranice i/ili usluga dostupnih na web stranici

Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda dostupnih usluga izvršila registraciju svojih podataka te naručila/kupila uslugu dostupnu na Buksa.hr. Kupac može biti i Domaćin i Gost.

Domaćin – osoba koja oglašava prostor za pohranu predmeta, vozila ili ureda putem Web stranice

Gost – osoba koja preko web stranice plaća naknadu za uporabu Prostora za pohranu kako bi pohranila predmete, vozilo ili ured

Paket oglašavanja – usluga oglašavanja prostora s pripadajućim sadržajem i cijenom usluge, koji se može kupiti na web stranici Buksa.hr

Podaci o registraciji – podaci koji se koriste za identifikaciju svakog pojedinog Korisnika, a uključuju ime, korisnički identifikacijski broj, adresu e-pošte i lozinku.

Cijena – cijena usluge oglašavanja i cijena najma prostora iskazana na web stranici Buksa.hr

Cijena najma – cijena najma prostora iskazana na web stranici Buksa.hr koja uključuje naknadu i rezervacijski polog

Naknada – mjesečni iznos koji Gost plaća za najam prostora i uključuje cijenu, proviziju za uslugu platforme Buksa.hr i eventualne dodatne odabrane usluge

Prostor za pohranu – prostor Domaćina u ili na kojem su pohranjeni predmeti, vozilo ili ured  Gosta

Pohranjena roba – roba ili vozilo koji su predmet dogovora o pohrani

Zabranjeni predmeti – predmeti koji se prema ovim Uvjetima korištenja ni u kojem slučaju ne smiju pohranjivati kod Domaćina, a koji su izričito navedeni u članku 30. ovih Uvjeta korištenja.

Šteta – šteta nastala tijekom razdoblja valjanosti dogovora o pohrani, odnosno gubitak ili šteta na predmetima u vlasništvu Gosta pohranjenih na adresi navedenoj u Ugovoru o pohrani.

Štetni događaj – incident koji uzrokuje  Štetu a može sadržavati jedan ili više primjera oštećenja ili gubitka, sve dok im je zajednički uzročni element.

Ugovor o pohrani – ugovor kojim Domaćin i Gost ugovaraju logističke i ostale detalje rezervacije prostora. Domaćin i Gost obvezni su sklopiti ugovor prilikom svakog dogovora o pohrani u pisanom obliku, a sve eventualne naknadne izmjene i dopune moraju se također sklopiti u pisanom obliku.

Opće odredbe Uvjeta korištenja

1.Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja prije korištenja web stranice Buksa.hr ( u daljnjem tekstu Buksa.hr, Web stranica ili Platforma ). Oni predstavljaju pravno obvezujući sporazum između Vas ( ”Kupac”, ”Korisnik”, ”Domaćin” ili ”Gost” ) i Prodavatelja ( Prodavatelj, Buksa.hr, Tvrtka ) koji upravlja Vašim korištenjem ove Web stranice i na Web stranici dostupnim uslugama. Ovi Uvjeti korištenja reguliraju prava i obveze koja se odnose na kupnju usluga putem web trgovine Prodavatelja te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu između Vas kao krajnjeg kupca i web trgovine Prodavatelja, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora u odnosu na uvjete i način naručivanja usluge, cijene usluge, načina plaćanja, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje web stranice. Registrirajući svoje podatke na Web stranici ili koristeći bilo koju usluge koje pruža Prodavatelj na bilo koji način, suglasni ste s time da Vas odredbe  Uvjeta korištenja pravno obvezuju, te da ste obvezni obavijestiti Prodavatelja o svim poduzetim radnjama/narudžbama, kao i platiti odgovarajuće naknade. Za Kupca će biti važeći oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da je Uvjete korištenja pročitao, u cijelosti razumije i prihvaća. Ako ne prihvaćate sve odredbe ovih Uvjeta korištenja, ne smijete koristiti Web stranicu niti joj pristupiti. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja s vremena na vrijeme bez najave. Smatrat će se da ste pročitali i prihvatili ove Uvjete  korištenja, uključujući sve promjene, svaki put kada koristite Web stranicu.

2.Registracija na Web stranicu zahtijeva od Korisnika da navede svoju e-mail adresu i zaporku koji čine Podatke o registraciji korisničkog računa. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime, odnosno korisničko ime korisničkog računa može se koristiti samo jednom za registraciju. Odgovornost je Korisnika da svoje Podatke o registraciji čuva na sigurnom i u tajnosti i da ih ne otkriva nikome drugome. Odgovorni ste za sve aktivnosti provedene pomoću vašeg korisničkog računa, bez obzira jeste li to dopustili ili olakšali. Ako otkrijete ili sumnjate da bilo koji od vaših Podataka o registraciji ili vaš Korisnički račun poznaje treća strana ili se njome koristi neovlašteno, odmah nam to morate dojaviti putem adrese e-pošte podrska@buksa.hr.

3.Registracijom na Buksa.hr Korisnici dopuštaju pohranu, uporabu i obradu kontakt podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja i komunikacije s korisničkom podrškom ( i putem elektroničke pošte i telefona ), dijeljenje kontakt podataka stranama zainteresiranim za sklapanje ugovora o najmu prostora ( potencijalni Gost i Domaćin ), te u svrhu objave kontakt podataka Domaćina u oglasnom prostoru platforme Buksa.hr. Prodavatelj se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.

4.Dok god postoji aktivna pretplata na bilo koji naplatni paket oglašavanja, ili dok sudjelujete u dogovoru o pohrani preko platforme, vaš Korisnički račun mora biti aktivan. Tek nakon što dođe do prekida ili isteka pretplate na paket oglašavanja, ili do isteka svih aktivnih dogovora o pohrani, moći ćete onemogućiti svoj Korisnički račun.

5.Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika Web stranice (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni i sl. rješavaju se isključivo između korisnika. Buksa.hr nije odgovorna ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedice takvih odnosa.

6.Usluge dostupne na ovoj stranici pružaju se u svrhu oglašavanja prostora, te kako bi se olakšao dogovor o pohrani između korisnika Web stranice. “Dogovor o pohrani” znači ponudu privatnog ili poslovnog prostora za skladištenje/pohranu od strane korisnika koji oglašavaju takav prostor (“Domaćin”) korisnicima koji skladište svoje predmete u takvom prostoru (“Gost”). Glavna funkcija Prodavatelja je pružanje prostora za oglašavanje, te on ne djeluje kao posrednik u prometu nekretnina ili posrednik za imovinu.

7.Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

8.Ako se registrirate kao poslovni subjekt, pristankom na ove Uvjete korištenja izjavljujete da ste osoba koja ima ovlasti obvezati poslovni subjekta na ove Uvjete korištenja.

9.Poveznice na internetske stranice trećih osoba navedene na web stranici www.buksa.hr nisu u vlasništvu Prodavatelja i na njih se ovi uvjeti korištenja i kupnje ne primjenjuju. Posjet tim stranicama u potpunosti je na vlastiti rizik Korisnika i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Prodavatelj će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

10.Prodavatelj ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.buksa.hr , osim ako je odgovornost Prodavatelja regulirana prisilnim propisima Republike Hrvatske. Kupci sami snose troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup web stranici buksa.hr.

Oglašavanje prostora na platformi Buksa.hr

11. Predajom oglasa na Buksa.hr, Domaćin pristaje da se uz njegov oglas na Buksa.hr objave i njegovi osobni podaci, ovisno o izabranom paketu oglašavanja. Objavljene osobne podatke mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu.

12. Korisnik može u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga obrisati aktivan oglas u kroz svoje korisničko sučelje, uz obaveznu obavijest Prodavatelju o otkazu pretplate ukoliko je obrisani oglas bio objavljen temeljem naplatnog paketa oglašavanja.

13. Ukoliko Prodavatelj ne primi obavijest o otkazu pretplate, nije dužan nadoknaditi Domaćinu niti jedan trošak nastao u razdoblju između brisanja oglasa od strane Domaćina i primitka zahtjeva za otkazom pretplate.

14. Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.

15. Domaćin za točnost dostavljenih podataka o prostoru te svojih kontakt podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću. Obvezan je na    Web stranici što točnije opisati prostor, zajedno sa svim uvjetima pohrane koje želi primijeniti. Takav opis može obuhvaćati tekst, grafiku, slike i drugi relevantan sadržaj i trebao bi sadržavati pojedinosti poput veličine, lokacije, sigurnosti i ponuđenog pristupa. Svi opisi i podaci moraju biti točni, cjeloviti, ažurni i istiniti.

16. Opis se mora odnositi samo na jedan prostor. U oglasima nije dopušteno oglašavanje više različitih prostora, kao niti usluga koje nisu direktno vezane uz namjenu oglašenog prostora.

17. Fotografije navedene u oglasu moraju biti fotografije prostora koji se daje u najam. Objava logotipa je dozvoljena samo u naplatnom oglašivačkom paketu kojeg je navedeno sadržaj.

18. Korisnik za jedan prostor može predati samo jedan oglas. Nije dopušteno mijenjanje predmeta oglašavanja unutar zakupljenog oglasnog paketa.

19. Objava internetskih veza (linkova) na Buksa.hr: dopušteno je postavljanje samo linkova na društvene mreže korisnika gdje se objavljuje sadržaj o oglašenom prostoru, te linka na Youtube kanal, i to isključivo unutar naplatnog oglašivačkog paketa kojeg je navedena opcija sadržaj. Linkovi na stranice koje su u tržišnom natjecanju s web stranicom Buksa.hr nisu dozvoljeni. Buksa.hr zadržava diskrecijsko pravo na kontrolu objavljenog sadržaja i odluku hoće li neki link objaviti ili neće.

20. Objavom oglasa na Web stranici Buksa.hr Domaćin se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite potencijalnih Gostiju (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.

21. Domaćini svojom objavom oglasa neopozivo ovlašćuju web stranicu Buksa.hr da se tim sadržajem besplatno koristi, kopira ga, objavljuje, uređuje, prilagođava te distribuira i u drugim medijima, te na svojim društvenim mrežama. Buksa.hr u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na web stranicu Buksa.hr.

22. Kod objave oglasa ili dijeljenja bilo kojeg sadržaja te kod komunikacije putem ili u vezi s web stranicom Buksa.hr zabranjeno je objavljivanje sadržaja koji su lažni, obmanjujući, nezakoniti, uvredljivi, štetni, prijeteći, rasistički, seksistički, homofobni ili opsceni, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili na bilo koji način štete malodobnim osobama.

Također su nedopušteni sadržaji, dijeljenja sadržaja i objave o web stranici Buksa.hr koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja.

Korisnici se obvezuju da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim uredbama, propisima i Ustavom Republike Hrvatske.

Korisnici se posebno obvezuju da neće iznajmljivati prostore i oglašavati pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba, intelektualno vlasništvo Prodavatelja ili bilo koje treće strane.

Zabranjeno je učitavanje sadržaja koji sadrži viruse, trojanske konje, crve, tempirane bombe, botove, paukove, indeksere ili bilo koje druge dijelove koda koji mogu oštetiti, modificirati, izbrisati, ometati, tajno presresti, pristupiti bez ovlaštenja ili izuzeti bilo koji sustav, podatke ili osobne podatke; te bilo kojeg drugog sadržaja koji stvara odgovornost za Prodavatelja ili uzrokuje da izgubi (u cijelosti ili djelomično) usluge svojih davatelja internetskih usluga ili drugih dobavljača.

23. Domaćin odgovara za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na Web stranici, prenesen preko stranice ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranice, odnosno sav sadržaj koji je od njega potekao. Buksa.hr ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva Gosta ili bilo koje treće osobe po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od strane Domaćina, Domaćin u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Web stranicu od takvih zahtjeva. Domaćin se obvezuje nadoknaditi Web stranici svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva Gosta i trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz sadržaj dostavljen s njegove strane.

24. Buksa. hr zadržava pravo brisanja, uređivanja, izmjene odnosno neobjavljivanja oglasa po vlastitom nahođenju koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima. Mogući razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće: očiti plagijarizam, povratne informacije drugih Korisnika o točnosti objavljenog oglasa ili sumnjama u integritet vlasnika, ponude za pohranu zabranjenih predmeta, prazan ili nekoristan opis, nerealne cijene, lažne informacije uključujući, ali ne ograničavajući se na podatak o postojanju važeće police osiguranja prostora koji se iznajmljuje, nezakonita ili neprikladna uporaba, namjera da se izbjegne plaćanje ispravne naknade, sva pitanja/dileme u vezi s plaćanjem naknade, kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja, kad se oglašava potražnja, kad postoji sumnja na zloupotrebu internetske platforme Buksa.hr, kršenje članka 22. ovih Uvjeta korištenja.

Postupak sklapanja kupoprodajnog ugovora na daljinu

25. Kupovina se obavlja ispunjavanjem za to predviđenog obrasca na web stranici Prodavatelja https://buksa.hr/shop/checkout/

26. Kupovinu mogu obaviti samo registrirani korisnici web stranice. Ukoliko Korisnik nije registriran, Prodavatelj će mu omogućiti registraciju prilikom ispunjavanja obrasca naplate, gdje je kupac dužan upisati sve podatke koji se od njega traže kako bi isporuka protekla neometano. Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Korisnika bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Traženi osobni podaci moraju biti točni, važeći i potpuni. Za izvršavanje narudžbe potrebno je slijediti postupak online kupnje pritiskom odgovarajućih tipki redom ( Dodaj u košaricu/Kreni na plaćanje/ Plati ). Nakon toga ćete primiti e-poštu s potvrdom primitka sadržaja vaše narudžbe („Potvrda o primitku narudžbe”). Po završetku obrade narudžbe obavijestit ćemo vas putem e-pošte da je narudžba obrađena („Potvrda narudžbe”), te će Vam biti dostavljen račun za primljenu uslugu.

27. Kupovina putem web stranice buksa.hr je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

28. Ako Prodavatelj ne ispuni ugovor u roku o tome će, bez odgađanja, pisanim putem obavijestiti potrošača. Potrošač ima pravo na raskid ugovora samo ako je dao Prodavatelju naknadni razumni rok za ispunjenje.

29. Usluge koje Korisnik može kupiti putem web stranice www.buksa.hr sastoje se od dvije vrste usluga, a postupak sklapanja kupoprodajnog ugovora na daljinu razlikuje se ovisno o vrsti usluge.

29.1. POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA O KUPOPRODAJI USLUGE OGLAŠAVANJA

Predmet ovog ugovora su paketi oglašavanja prostora dostupni na https://buksa.hr/paketi/

Kupovina se obavlja odabirom i plaćanjem paketa koji kupac bira na temelju osnovnog opisa i specifikacije sadržaja do koje se dolazi klikom miša na gumb ”Saznaj više”.

Kupac može izabrati paket koji ga zanima i pročitati dostupan opis usluge kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li ona njegovim potrebama.

Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani paket dodaje se u košaricu. Stavljanjem paketa u košaricu on nije naručen niti kupljen, no Kupac ne može dodati dodatne pakete/usluge u košaricu jer je za svaki prostor koji se želi potrebno kupiti zaseban paket oglašavanja. Kupac može izvršiti pregled košarice klikom na ikonu košarice ili nastaviti s postupkom plaćanja.

U ovom koraku potrebno je unijeti tražene osobne podatke Kupca. Ukoliko kupac želi R1 račun, potrebno je u obrascu unijeti naziv tvrtke i u polje Napomene uz narudžbu zatražiti izdavanje R1 računa.

Kupac je dužan unijeti tražene podatke o debitnoj ili kreditnoj kartici u za to predviđena polja. Kako bi mogao nastaviti kupnju potrebno je označiti kućicu „Pročitao/la sam i prihvaćam da me obvezuju uvjeti korištenja i odredbe web-stranice“ čime kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Uvjete korištenja te da se sa istima slaže. Nakon toga kupac može kliknuti na ikonu „Plati“ i time dovršiti postupak kupovine.

Nakon što kupac izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Uvjete korištenja zajedno s potvrdom primitka narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i da se ista obrađuje. Uvjeti korištenja koji su dostavljeni kupcu putem e-pošte obvezujući su za ugovorne strane. Po završetku obrade narudžbe Prodavatelj će na adresu njegove e-pošte poslati potvrda narudžbe i potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru te će mu biti dostavljen račun za primljenu uslugu.

Odmah po primitku potvrde narudžbe Kupac će biti u mogućnosti učitati oglas za prostor kroz svoje korisničko sučelje.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene paketa za oglašavanje  na stranicama bez prethodne najave. Uz sliku paketa nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena. Prodavatelj nije u sustavu PDV-a, te PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 73/13).

29.2. POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA O NAJMU PROSTORA ZA POHRANU NA INTERNETSKOM TRŽIŠTU BUKSA.HR

Predmet ovog ugovora je usluga najma prostora za pohranu/skladištenje, parkiranje vozila ili ured u prostoru Domaćina gdje Prodavatelj nastupa u svojstvu pružatelja internetskog tržišta. Internetsko tržište znači da kupac može naručiti uslugu najma treće osobe.

Kada treća osoba koja nudi proizvode nije trgovac, prava potrošača uređena propisima koji su usklađeni s pravnom stečevinom Europske unije ne primjenjuju se na sklopljeni ugovor.

Ugovorne obveze prema potrošaču dijele se između treće osobe koja nudi proizvode i pružatelja internetskog tržišta, kako je opisano u ovim Uvjetima korištenja koji predstavljaju sastavni dio kupoprodajnog ugovora na daljinu.

Ponuda prostora za najam dostupna je u oglasnom dijelu Web stranice na https://buksa.hr/itgw/.

Korisnik može oglase filtrirati prema cijeni, lokaciji, kategoriji oglasa ili ključnoj riječi, a nakon pronalaska oglasa, klikom na odabrani oglas otvara se obrazac s dodatnim opisom prostora. Temeljem osnovnih podataka o oglasu Korisnik može samostalno odlučiti da ga navedeni prostor zanima i/ili kontaktirati Domaćina za provjeru rezervacije, te ukoliko su mu potrebne dodatne informacije.

Kada Korisnik donese odluku o rezervaciji prostora, kupovina – rezervacija željenog prostora obavlja se odabirom prostora, te klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu”. Dodavanjem prostora u košaricu on nije rezerviran ni plaćen. Kupac ne može dodati dodatne prostore u košaricu jer se za svaki prostor koji se želi unajmiti mora posebno sklopiti ugovor na daljinu. Kupac može izvršiti pregled košarice klikom na ikonu košarice ili nastaviti s postupkom plaćanja.

U ovom koraku potrebno je unijeti tražene osobne podatke Kupca. Ukoliko kupac želi R1 račun, potrebno je u obrascu unijeti naziv tvrtke i u polje Napomene uz narudžbu zatražiti izdavanje R1 računa.

Kupac je dužan unijeti tražene podatke o debitnoj ili kreditnoj kartici u za to predviđena polja. Kako bi mogao nastaviti kupnju potrebno je označiti kućicu „Pročitao/la sam i prihvaćam da me obvezuju uvjeti korištenja i odredbe web-stranice“ čime kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Uvjete korištenja te da se sa istima slaže. Nakon toga kupac može kliknuti na ikonu „Plati“ i time dovršiti postupak rezervacije prostora.

Nakon što kupac izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Uvjete korištenja zajedno s potvrdom primitka narudžbe za rezervaciju te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i da se ista obrađuje.

Uvjeti korištenja koji su dostavljeni kupcu putem e-pošte obvezujući su za sve ugovorne strane – Prodavatelja, Gosta i Domaćina.

Nakon toga Buksa.hr će kontaktirati Domaćina s obavijesti da je njegov prostor rezerviran, proslijediti mu Uvjete korištenja, kontakt podatke Gosta i zamoliti da u roku od 7 dana potvrdi rezervaciju prostora.

Ukoliko Domaćin potvrdi rezervaciju, Buksa.hr će Gostu na adresu e-pošte poslati potvrdu narudžbe i potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru te će mu biti dostavljen račun za naplatu rezervacijskog pologa. Nakon toga Domaćin i Gost dogovaraju detalje eventualnog pregleda prostora i datum potpisivanja ugovora o pohrani. Obvezni su u roku od 14 dana dostaviti platformi kopiju potpisanog ugovora

o pohrani kako bismo u sustavu podesili parametre i trajanje razdoblja ponavljajuće mjesečne naplate iznosa pohrane.

Ukoliko Domaćin otkaže rezervaciju, Buksa.hr će o tome obavijestiti Gosta i prekinuti postupak naplate rezervacije.

Uz svaki oglas nalazi se opis glavnih obilježja prostora i njegova cijena. Prodavatelj nije u sustavu PDV-a, te PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 73/13)).

Obveze ugovornih strana ugovora o kupoprodaji usluge najma prostora

Domaćin i Gost su tijekom realizacije ugovora o kupoprodaji usluge najma prostora na daljinu obvezni potpisati Ugovor o pohrani. Gostu će predložak ugovora biti dostavljen nakon potvrde rezervacije od strane Domaćina, i to u sklopu potvrde narudžbe, te će mu biti dostupan i u njegovom korisničkom sučelju nakon uplate pologa za rezervaciju prostora.

Ugovor o pohrani potpisuje se u svrhu evidentiranja logističkih i ostalih detalja najma ( početni i završni datum narudžbe, površina zakupljenog prostora, pravila pristupa i sigurnosti itd. ) te predstavlja dopunu ovim Uvjetima korištenja i ugovoru o kupoprodaji usluge najma prostora koji se smatra sklopljenim plaćanjem ove usluge putem platforme Buksa.hr. Gost i Domaćin su potpisani primjerak obvezni poslati putem e-pošte na podrska@buksa.hr. Uvjet je Jamstva sigurnosti da Buksa.hr dobije kopiju primjenjivog Ugovora o pohrani koji su potpisale obje strane, i to u roku od sedam dana od dana primitka potvrde narudžbe. Nepoštivanje ovog zahtjeva poništiti će Jamstvo sigurnosti.

Slijedeći se predmeti ni u kojem slučaju ne smiju pohranjivati u prostorima oglašenim i iznajmljenim preko web stranice Buksa.hr, odnosno kao predmet Ugovora o pohrani: otrovna, zagađena ili kontaminirana roba; vatreno oružje, municija, oružje ili eksplozivi; radioaktivni materijali; lako zapaljiva ili opasna roba; žive biljke ili životinje; hrana ili pokvarljiva roba (osim ako će se smrznuta hrana čuvati u dubokom zamrzivaču); bilo što vlažno, pljesnivo, trulo ili inficirano te oštećeno parazitima; bilo koji predmet koji emitira isparenja ili jak miris; gotovina i vrijednosni papiri; ilegalna roba; otpad; ili bilo koji predmet čija bi prisutnost onesposobila bilo koju policu osiguranja koja bi inače pokrivala predmete ili Prostor za pohranu.

Kako bismo stranicu učinili što sigurnijom i maksimalno spriječili mogućnost zlouporabe, nakon potvrde rezervacije prostora, a prije sklapanja Ugovora o pohrani s Gostom, Domaćin i Gost  moraju proći proces verifikacije, odnosno provjere identiteta putem integriranog rješenja za provjeru identiteta i ispravnosti identifikacijskog dokumenta. Verifikacija se provodi jednokratno, samo prilikom sklapanja prvog ugovora o najmu prostora putem platforme Buksa.hr. U tu svrhu Domaćinu i Gostu ćemo nakon potvrde rezervacije putem e-pošte poslati link putem kojeg će se provesti verifikacija. Nakon verifikacije u napomeni oglasa Domaćina pojavit će se recenzija ”Provjereni Domaćin”

Za verifikaciju i provjeru osobnih dokumenata koristimo modul Stripe Identity. Stripe prikuplja slike identifikacijskih dokumenata, slike lica, ID brojeve i adrese kao i napredne signale prijevare i informacije o uređajima koji se povezuju s njegovim uslugama. Stripe dijeli ove podatke s nama i također ih koristi za rad i poboljšanje usluga koje pruža, uključujući otkrivanje prijevara. Također možete dopustiti Stripe-u da koristi vaše podatke za poboljšanje Stripe-ove tehnologije biometrijske provjere. Možete saznati više o Stripe-u i pročitati njegovu politiku privatnosti na https://stripe.com/privacy. Stripe zadržava kopiju svih podataka dostavljenih u sklopu provjere. Možete izbrisati svoje podatke sa Stripeovih poslužitelja ili opozvati svoj pristanak posjetom https://support.stripe.com.

Kako bi Domaćin na siguran način primao mjesečne uplate najamnine, obvezan je nakon potvrde rezervacije prostora, a prije sklapanja Ugovora o pohrani s Gostom, otvoriti Stripe Connect korisnički račun. Buksa.hr koristi Stripe Connect kako bi Vam Vaša mjesečna najamnina bila isplaćena u najkraćem roku od primitka uplate Gosta, te kako bismo zaštitili vaše osobne podatke i podatke o plaćanju. Tisuće tvrtki diljem svijeta vjeruju Stripe-u u obradi plaćanja za svoje korisnike. Otvaranje Stripe Connect računa se provodi jednokratno, samo prilikom sklapanja prvog ugovora o najmu prostora putem platforme Buksa.hr. U tu svrhu Domaćinu i Gostu ćemo nakon potvrde rezervacije putem e-pošte poslati link putem kojeg će se provesti otvaranje Stripe Connect računa.

U slučaju da Prostor za pohranu iz bilo kojeg razloga postane nedostupan, Domaćin  se obvezuje  u razumnom  roku ukloniti ili suspendirati oglas, odnosno čim to bude izvedivo, poštujući pritom odredbe članaka 12. i 13. ovih korištenja. Ukoliko Prodavatelj otkrije da Domaćin nije sa Web stranice uklonio prostor koji je u cijelosti iznajmio putem oglašavanja na Web stranici te za koji je na snazi i evidentiran  Ugovor o pohrani, Prodavatelj ima pravo, u slučaju da je oglas objavljen na temelju nenaplatnog paketa oglašavanja, samostalno ukloniti objavu. Ukoliko je oglas objavljen na temelju naplatnog paketa oglašavanja, Prodavatelj ima pravo, ali ne i obvezu, o potrebi otkaza pretplate na paket oglašavanja za nedostupan prostor obavijestiti Domaćina.

Domaćin će poštivati odredbe o pristupu i sigurnosti utvrđene Ugovorom o pohrani.

Domaćin će uložiti razumne napore da bi zaštitio i održao sigurnost Pohranjene robe te da bi osigurao da ona ostane netaknuta, te će u svakom slučaju poduzeti barem jednake sigurnosne mjere predostrožnosti u odnosu na Pohranjenu robu, koje poduzima vezano uz svoju vlastitu imovinu u istim prostorijama.

Domaćin pristaje nadoknaditi Gostu štetu na robi nastalu namjerom i/ili krajnjom nepažnjom Domaćina i/ili osobe za koju on odgovara, koju štetu se obvezuje nadoknaditi isplatom razumne naknade, koja može obuhvaćati plaćanje opravdanog popravka odnosno plaćanje tržišne vrijednosti pohranjene robe u slučaju trajnog oštećenja, uništenja ili gubitka robe. Naknada se neće ponuditi za gubitak: (a) za koji se vrši plaćanje prema polici osiguranja; (b) uzrokovane bilo kojim postupkom, nesavjesnim postupanjem ili propustom od strane Gosta, treće osobe ili ukoliko je šteta uzrokovanu višom silom, manama ili prirodnim svojstvima robe te neispravnom ambalažom.

Ako dođe do potrebe prestanka Ugovora o pohrani iz razloga koji nisu kršenje ugovorne obveze, Domaćin će na sve dostupne načine obavijestiti Gosta o tome i produžiti predviđena četiri tjedna otkaznog roka na rok od 5 odnosno iznimno 6 tjedana. Tvrtka zadržava pravo suspendiranja korisničkog računa bilo kojeg Domaćina koji, prema procjeni Tvrtke, prijevremeno raskine Ugovor o pohrani  bez opravdanog razloga.

Odgovornost je Domaćina osigurati da oglašavanjem Prostora za pohranu neće prekršiti ili poništiti bilo koji primjenjivi hipotekarni ugovor, ugovor o osiguranju ili drugi sporazum odnosno policu. Domaćin bi trebao provjeriti uvjete bilo kojeg takvog sporazuma ili police prije oglašavanja Prostora za pohranu i uključiti sva primjenjiva ograničenja u svoj oglas.

Domaćin potpisom Ugovora o pohrani jamči da je vlasnik i/ili posjednik prostora koji daje na Pohranu odnosno da je ovlašten dati prostor na pohranu te da ne postoje bilo kakva ograničenja odnosno isključenja od raspolaganja prostorom, kao ni prava trećih osoba kojima bi se umanjivalo, ograničilo ili isključilo pravo Domaćina da raspolaže prostorom za pohranu za potrebe ostave odnosno skladištenja.

U slučaju da druga strana Dogovora o pohrani zatraži naknadu štete prema Jamstvu sigurnosti, pristajete na brzu i cjelovitu suradnju oko svih razumnih zahtjeva te strane u vezi sa zahtjevom o naknadi štete. U praksi i bez ograničenja to može značiti odgovaranje na zahtjeve za informacijama ili dokumentima ili dopuštanje pregleda Prostora za pohranu ili Pohranjene robe.

Gost se obvezuje platiti Naknadu u cijelosti odmah po sklapanju Ugovora o pohrani, koristeći elektronski upravitelj plaćanja dostupan na web stranici Buksa.hr

Gost će se pridržavati pravila pristupa i sigurnosti utvrđenih Ugovorom o pohrani, čuvati će sve ključeve ili druge predmete koji se koriste za pristup Prostoru za pohranu te neće dopustiti bilo kojoj drugoj osobi pristup Prostoru za pohranu, osim ako je u pratnji Gosta koji će biti odgovoran za postupke te osobe;

Gost pristaje ponuditi razumnu naknadu Domaćinu u slučaju oštećenja Prostora za pohranu uzrokovanog pohranjenom robom ili bilo kakvim postupkom  Gosta i/ili osobe za koju Gost odgovara nastalog namjerom odnosno krajnjom nepažnjom. Razumna naknada obično će značiti plaćanje opravdanih popravaka oštećenja nastalih na Prostoru odnosno dovođenje prostora u prvobitno stanje prije nastanka štetnog događaja.

Gost će upotrebljavati Prostor za pohranu samo u svrhu privremenog pohranjivanja robe ili vozila ili korištenja prostora za ured u skladu s ovim Uvjetima  korištenja te se obvezuje da neće  koristiti prostor u bilo koju drugu svrhu, da neće izvršiti bilo kakve  fizičke promjene na prostoru niti učiniti bilo što što bi moglo ometati Domaćina  u korištenju ostatka prostora.

Gost se obvezuje  ukloniti pohranjenu robu iz Prostora za pohranu na zahtjev Domaćina u roku od četiri tjedna od primitka obavijesti/poziva Domaćina na uklanjanje robe, o čemu će Domaćin obavijestiti Gosta pisanim putem na adresu Gosta naznačenu u Ugovoru o pohrani.

Cijene i naknade

30. Registracija na Web stranicu i davanje ponuda za prostor su besplatni. Oglašavanje prostora je besplatno ili naplatno, ovisno o tome koji sadržaj paketa za oglašavanje Korisniku odgovara. Za najam prostora preko platforme Gost plaća cijenu najma.

31. Sve cijene navedene na stranici su maloprodajne i izražene su u eurima. Prodavatelj nije u sustavu PDV-a, te PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 73/13).

32. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene paketa oglašavanja bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini paket oglašavanja i/ili za sve pakete oglašavanja, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća i akcije, pogodnosti za određenu skupinu Korisnika i sezonsko sniženje.

33. Kod najma prostora preko platforme Buksa.hr, Buksa.hr će od Gosta naplatiti cijenu najma prostora koja uključuje naknadu i rezervacijski polog. Naknada je mjesečni iznos koji Gost plaća za najam prostora i uključuje iznos koji Prodavatelj prosljeđuje Domaćinu, proviziju za uslugu platforme Buksa.hr.

34. Rezervacijski polog naplaćuje se jednokratno i vraća se u potpunosti ili djelomično pod uvjetima opisanim u čl. 74. ovih Uvjeta korištenja ( Politika otkazivanja i povrata novca ).

35. Naknada dospijeva na plaćanje mjesečno svakih 30 dana računajući od dana uplate prve mjesečne naknade.

36. Mjesečna provizija Prodavatelja iznosi 2,5% od cijene iskazane na Ugovoru o pohrani  + 12,00 Eur ( 90,41 kn, Fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn ). Iznos provizije će Prodavatelj zadržati sebi, a ostatak iznosa proslijediti Domaćinu na njegov transakcijski  račun u roku od 7 radnih dana od dana primitka uplate Gosta.

37. Domaćin prihvaća da će Buksa.hr cijenu koju prilikom predaje oglasa navede kao željeni iznos mjesečne najamnine nadograditi za iznos provizije iz čl. 36 ovih Uvjeta Korištenja, te će cijena uvećana za proviziju tvrtke biti prikazana na Web stranici. Ukoliko Domaćin odluči promijeniti cijenu najma na oglasu kroz svoje korisničko sučelje, o novom željenom iznosu najamnine obvezan je obavijestiti platformu Buksa.hr na podrska@buksa.hr

38. Gost i Domaćin prihvaćaju da će konačna mjesečna naknada koju će Gost plaćati tijekom trajanja ugovora o pohrani biti mjesečni iznos najma naveden na Ugovoru o pohrani, uvećan za proviziju platforme Buksa.hr.

39. Svako smanjenje mjesečnog iznosa najma koju ponudi Domaćin tijekom trajanja aktivnog ugovora o poohrani neće utjecati na proviziju koja se naplaćuje od strane platforme Buksa.hr, a koja će se i dalje naplaćivati ​​u iznosu izvorne provizije sve do isteka referentnog Ugovora o pohrani.

40. Sve financijske transakcije između ugovornih strana obrađivat će se putem elektronskog upravitelja plaćanja ( ”Stripe” ) ugrađenog u Web stranicu. Korištenjem Stripe-a potvrđujete i da ste pročitali i prihvatili referentne dijelove Uvjeta korištenja koji se odnose na tu uslugu, te Stripe-ove uvjete korištenja i politiku privatnosti.

41. Svi korisnici izričito se slažu da se sve naknade i troškovi vezani uz sve Dogovore o pohrani moraju izvršiti putem Stripe-a. Domaćin ni pod kojim okolnostima ne smije tražiti ili prihvatiti plaćanje naknada povezanih s Dogovorom o pohrani u gotovini ili putem izravnog bankovnog prijenosa ili drugog načina plaćanja koji zaobilazi web stranicu. Slično tome, Gost ni u kojem slučaju ne smije ponuditi ili pokušati platiti za Dogovor o pohrani mimo web stranice Buksa.hr. Svako kršenje ove klauzule može rezultirati brisanjem računa svih Korisnika koji su umiješani u takvu povredu i pristajete na to da ste solidarno odgovorni za plaćanje Prodavatelju provizije koja bi joj pripala da je Dogovor o pohrani bio izvršen u skladu s ovim Uvjetima  korištenja. U tom slučaju će Prodavatelj imati pravo odbiti bilo koji takav iznos od cijene koja se plaća Domaćinu, a  Gost se slaže da će Domaćinu nadoknaditi udio u bilo kojem takvom odbitku izvršenom od strane Prodavatelja.

42. Mjesečna cijena pohrane dogovorena između Gosta i Domaćina bit će fiksna najmanje tijekom prvih 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora o pohrani. Nakon tog razdoblja, Domaćin može povisiti mjesečnu cijenu najma za najviše 3% godišnje ( približna stopa inflacije ), pod uvjetom da Gosta i platformu Buksa.hr o tome obavijesti putem e – mail pošte  30 dana ranije). Ukoliko Gost ne prihvaća povećanje cijene, ima pravo raskinuti Ugovor o pohrani prema uvjetima i na način opisan u Politici otkazivanja i povrata novca.

Plaćanje

43. Plaćanje usluga dostupnih na web stranici Buksa.hr Korisnik može izvršiti putem platnih kartica Visa, Mastercard i Visa Premium te putem SEPA izravnog terećenja ukoliko mu to više odgovara ili ako ne raspolaže prihvatljivim debitnim ili kreditnim karticama.

44. Navođenjem načina plaćanja prilikom kupovine potvrđujete Prodavatelju da ste ovlašteni za upotrebu načina plaćanja koji ste naveli i da su svi podaci o plaćanju koje ste pružili točni i precizni. Također dajete ovlast Prodavatelju da vam naplati Usluge koristeći vaš način plaćanja.

45. Usluge dostupne na web stranici Buksa.hr naplaćuju se kao pretplatne usluge, što znači u pravilnim vremenskim razmacima ( npr. mjesečno ). Kada kupite bilo koju našu uslugu oglašavanja na temelju pretplate ili unajmite prostor na Buksa.hr, dajete ovlaštenje za izvršavanje ponavljajućih naplata, a uplate Prodavatelju će se odvijati na način koji ste odabrali i u vremenskim intervalima koje ste prihvatili, sve dok ne obustavite/otkažete pretplatu na predmetnu Uslugu ili dok ne istekne važeći Ugovor o pohrani.

Usluge morate otkazati prije datuma sljedeće naplate kako biste izbjegli naplatu za nastavak Usluga.

46. Davanjem ovlaštenja na pretplatu ovlašćujete Prodavatelja da pohrani vaš instrument plaćanja i obradi takva plaćanja kao elektronička zaduženja ili prijenose sredstava ili kao elektronička povlačenja sredstava s naznačenog računa (za plaćanja putem SEPA izravnog terećenja ) ili kao terećenja vašeg naznačenog računa (za kreditne kartice ili sličnih plaćanja) (zajednički, „Elektronička plaćanja”).

47. Također dopuštate Prodavatelju korištenje svih ažuriranih podataka o računu u vezi odabranog načina plaćanja koje pruža vaša banka ili određena mreža za plaćanje. Pohranjenim načinima plaćanja možete upravljati u svom korisničkom sučelju. Obvezujete se da ćete bez odlaganja ažurirati podatke o načinu plaćanja ukoliko dođe do bilo kakve promjene kako bismo mogli izvršiti transakcije. Ako od nas zatražite da prestanemo koristiti vaš način plaćanja, a ne ponudite nam neki drugi način plaćanja nakon što vam pošaljemo obavijest da to učinite u odgovarajućem vremenskom roku, možemo otkazati vašu plaćenu uslugu zbog dobrog razloga. Izmjene računa plaćanja neće utjecati na troškove koje vam zaračunamo prije proteka razumnog roka u kojem smo mogli reagirati na izmjene računa plaćanja.

48. Ukoliko je Vaš odabrani način plaćanja SEPA izravno terećenje, izjavljujete i jamčite da je vaš registrirani bankovni račun na vaše ime te da ste ovlašteni registrirati i upotrebljavati taj bankovni račun kao način plaćanja. Registracijom ili odabirom svog bankovnog računa kao načina plaćanja ovlašćujete Prodavatelja da inicira jedno ili više terećenja za ukupni iznos pretplate s vašeg bankovnog računa (te da po potrebi inicira jedno ili više potraživanja na vašem bankovnom računu radi ispravka pogrešaka, izdavanja povrata ili u sličnu svrhu) te ovlašćujete financijsku ustanovu u kojoj je vaš bankovni račun da odbije takva terećenja ili prihvati takva potraživanja. Razumijete da će to ovlaštenje ostati u cijelosti na snazi dok ne uklonite podatke o bankovnom računu sa svog računa na Buksa.hr. Registriranjem ili odabirom bankovnog računa kao načina plaćanja potvrđujete da ste pročitali i shvatili ove Uvjete te da pristajete na njih.

49. Naknade za pretplatu općenito se naplaćuju unaprijed za odgovarajuće razdoblje pretplate. Ako se neki račun vrati neplaćen ili koja transakcija po kreditnoj kartici i slična bude odbijena, Buksa.hr zadržava pravo naplatiti svaki primjenjivi trošak povrata, odbijanja ili nedovoljnog pokrića. Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja Korisnik daje svoju neopozivu privolu da Prodavatelj svako takvo plaćanje obradi kao elektroničko plaćanje koristeći pohranjene podatke o načinu plaćanja. U slučaju da pojedini iznosi iz bilo kojeg razloga ranije nisu bili obrađeni, Prodavatelj ima pravo odjednom teretiti pohranjeni način plaćanja za sva prethodna fakturna razdoblja za neobrađene iznose.

50. Ukoliko se određeni iznos ne naplati registriranim načinom plaćanja, poslat ćemo Vam obavijest da nismo na vrijeme primili čitav iznos plaćanja. U tom slučaju imamo pravo obustaviti ili otkazati Usluge ako ne izvršite plaćanje u cijelosti u odgovarajućem vremenu. Otkazivanje ili obustava Usluga zbog neplaćanja može rezultirati ukidanjem prava na pristup računu i sadržaju paketa za oglašavanje, kao i ukidanjem Korisničkog računa te brisanjem svih aktivnih oglasa.

51. U slučaju kad je predmet neuspjele naplate najam prostora preko platforme Buksa.hr, uz napore Prodavatelja da naplati dospjelo potraživanje ( pisana obavijest da nismo na vrijeme primili čitav iznos plaćanja ), i Domaćin se obvezuje pozvati Gosta na nedvojben način (pisanom obavijesti s povratnicom ili na mail adresu naznačenu u Ugovoru o pohrani uz potvrdu primitka) da u roku od 15 dana od primitka obavijesti/opomene podmiri dugovani iznos sa upozorenjem da će u protivnom poduzeti sredstva prisilne naplate tražbine namirenjem iz prisilne prodaje stvari Gosta koje se nalaze na pohrani kod Domaćina u skladu sa odredbama Ovršnog zakona te je Gost prihvatom Uvjeta korištenja upoznat sa činjenicom da Domaćin u slučaju neplaćanja naknade za pohranu stječe na pohranjenim stvarima pravo zadržanja (retencije). Domaćin je osim prisilne naplate tražbine ovlašten raskinuti Ugovor o pohrani sukladno odredbama čl.74.20. Uvjeta korištenja u slučaju da Gost po dospijeću ne plati naknadu za pohranu. Dug se može prenijeti i na agenciju za naplatu dugovanja, a sve naknade povezane s ovom naplatom duga, uključujući pravne troškove, dužan je podmiriti Gost.

Promotivni Kod

Promotivni kod je pogodnost koju Prodavatelj može ponuditi svim kupcima ili kupcima koji zadovoljavaju ili su zadovoljili određene kriterije promocije.

Promo kod Kupcu može biti dostupan na početnoj stranici www.buksa.hr ili u oglasnom dijelu web stranice na https://buksa.hr/itgw/ u obliku bannera, odnosno novosti, na društvenim mrežama Prodavatelja i sl. ili ga Prodavatelj može dostaviti neposredno Kupcu.

Kako iskoristiti promotivni kod:

  • željeni artikl stavite u košaricu
  • dodijeljeni promotivni kod upišite u za to predviđenu kućicu i
  • kliknite primjeni

Nakon što  Kupac primijeni promotivni kod, njegova vrijednost automatski se oduzima od cijene narudžbe, a Kupac može nastaviti s kupnjom pritiskom na gumb ”Plati”.

Buksino jamstvo sigurnosti

Pažljivo pročitajte ovu klauzulu prije ulaska Dogovor o pohrani, kako biste bili sigurni da ne činite ništa što bi poništilo Jamstvo sigurnosti

Jamstvo sigurnosti za Domaćine

52. Prodavatelj se obvezuje omogućiti Domaćinu koji želi dodatno osigurati prostor od eventualne štete vezano ili nevezano uz Pohranjenu robu, da kod našeg partnera Adriatic osiguranja d.d. sklopi policu osiguranja prema polici koja je konstruirana posebno za ovu svrhu. Policu može sklopiti i u slučaju da ima važeću policu kod drugog Osiguravatelja koja ne pokriva dio prostora koji želi iznajmiti putem Web stranice Buksa. Link za pristup uvjetima police možeš pronaći https://buksa.hr/jamstvo-sigurnosti/

53. Domaćin sklapa policu osiguranja direktno s Adriatic osiguranjem, a Web stranica ovdje djeluje isključivo kao mjesto za oglašavanje. Neovisno o tome posjeduje li već Domaćin postojeću policu osiguranja prostora i robe ili će je ugovoriti sa Adriatic osiguranjem, u slučaju štete  Korisnici podnose zahtjev za odštetom Osiguravatelju te oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti od štetnog događaja.

Jamstvo sigurnosti za Pohranjenu robu Gosta

54. Prodavatelj omogućuje osiguranje Pohranjene roba Gosta od gubitaka ili šteta uz određena ograničenja i izuzeća, a sve prema uvjetima sadržanim u na ovom linku: https://buksa.hr/jamstvo-sigurnosti/

POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA ĆE  U SVIM SLUČAJEVIMA OSIGURAVATELJ ODLUČITI DA LI JE REKLAMACIJA/ZAHTJEV NA OSNOVU OVE KLAUZULE I U ČLANKU 52-56  NAVEDENIH UVJETA OPRAVDANA, TE KOJE IZNIMKE I OGRANIČENJA SE PRIMJENJUJU. ODLUKA OSIGURAVATELJA O TAKVIM SLUČAJEVIMA BITI ĆE KONAČNA I OBVEZUJUĆA. TAKOĐER SE SLAŽETE DA NITI U KOJEM SLUČAJU NEĆETE TERETITI TVRTKU ZA ŠTETU ILI GUBITAK POHRANJENE ROBE.

Nadalje prihvaćate i slažete se da je jamstvo namijenjeno promicanju korištenja usluga Prodavatelja potičući Korisnike da formaliziraju svoje aranžmane. Jamstvo je jamstvo sigurnosti robe koje se prije svega temelji na odgovornosti između Korisnika i nije ponuda za osiguranje Pohranjene robe, te ni u kojem slučaju ne predstavlja ugovor o osiguranju niti posredovanju Tvrtke u poslovima osiguranja.

Jamstvo sigurnosti za vozila Gosta

55. Jamstvo sigurnosti za vozila Gosta ne predstavlja policu osiguranja od automobilske odgovornosti, niti znači da je Tvrtka na bilo koji način I u bilo kojem dijelu odgovorna za štetu na vozilu Gosta parkiranom u unutarnjem ili vanjskom prostoru u bilo koje vrijeme oglašenom preko Web stranice, nastalu prije, tijekom kao niti nakon isteka Ugovora o pohrani. Potpisom Ugovora o pohrani Gost potvrđuje da je ovu klauzulu razumio i da oslobađa Tvrtku bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu na vozilu. Tvrtka se obvezuje omogućiti Gostu da kod našeg partnera Adriatic osiguranja d.d. sklopi policu mini kasko osiguranja prema polici koja je konstruirana posebno za ovu svrhu. Više o tome možeš pročitati

Izmjene i otkazivanje Jamstva sigurnosti.

56. Prodavatelj zadržava pravo povući Jamstvo u bilo kojem svom dijelu iz određenih razloga koji uključuju, ali ne ograničavaju se na npr. prekid suradnje Osiguravatelja i Prodavatelja, naloge državnih institucija, događaje koji se smatraju višom silom i sl. U slučaju povlačenja Jamstva Korisnici Web stranice biti će obaviješteni kroz izmjenu Uvjeta korištenja objavljenih na Web stranici. Svaka daljnja upotreba Web stranice ili usluga ukazat će na vaše prihvaćanje izmjene.

Odgovornost i naknada štete

Odgovornost Prodavatelja za pitanja u vezi s kojima zakonska odgovornost ne može biti isključena ili ograničena neće biti isključena ili ograničena, a ostatak ovih Uvjeta korištenja podliježe ovoj odredbi.

57. Odgovornost za usklađenost usluga oglašavanja s ugovorom o oglašavanju postoji pod uvjetima opisanim u ovom članku.

Potrošač je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju neusklađenosti sa sadržajem paketa oglašavanja ili ugovora o oglašavanju u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Ako se utvrdi postojanje neusklađenosti s ugovorom, Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza prema izboru potrošača:

a) uklanjanje neusklađenosti

b) sniženje cijene ili povrat dijela uplaćenog iznosa za razdoblje za koje je evidentirano postojanje neusklađenosti

Potrošač može raskinuti ugovor o oglašavanju samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Potrošač može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Potrošač zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga potrošač može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.

58. Tvrtka donosi Web stranicu i pruža usluge na način “kakav jest” i “koliko je dostupan”. Svi uvjeti, odredbe, izjave i jamstva koji nisu izričito navedeni u ovim Uvjetima korištenja, ovim se isključuju.

59. Tvrtka ne daje nikakva jamstva, uvjete, garancije ili izjave u vezi s Web stranicom ili uslugama u pogledu cjelovitosti ili točnosti bilo kakvih savjeta i informacija sadržanih, poslanih ili primljenih od Web stranice ili bilo koje web stranice s kojom je ona povezana; u vezi bilo kojeg rezultata ili ishoda korištenja Web stranice ili Usluga, ili da će bilo koje od njih udovoljiti vašim zahtjevima; ili da su Web stranica ili Usluge i sadržaj na Web stranici ili poslužitelju koji ga čini dostupnim bez grešaka ili virusa ili bez drugih štetnih komponenti ili da će vaša upotreba Web stranice biti neprekinuta, pravodobna, sigurna ili bez grešaka.

60. Svi dogovori o pohrani provode se u potpunosti na vlastiti rizik. Tvrtka i njezini djelatnici, direktori, investitori i zaposlenici isključuju u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom svaku odgovornost za bilo kakva potraživanja, zahtjeve, štete, gubitke, troškove i izdatke koji proizlaze iz ili su na bilo koji način povezani s bilo kojim dogovorom o pohrani ili bilo kojim drugim aranžmanom koji su Korisnici mogli napraviti u vezi s ovom Web stranicom ili Korisnikovim korištenjem Web stranice.

61. Oslanjate se na podatke koje pružaju drugi Korisnici na vlastiti rizik. Tvrtka ne kontrolira, pregledava, usuglašava se, odobrava ili provjerava dostupnost, stanje ili prirodu oglašenog Prostora za pohranu niti točnost, valutu, istinitost ili cjelovitost podataka koje pružaju Korisnici Web stranice i vaša je odgovornost da to učinite te da poduzmete sve druge potrebne mjere opreza prije stupanja u dogovor o pohrani. Pri korištenju Web stranice trebali biste poduzeti mjere opreza, zdravog razuma i prakticirati sigurno trgovanje.

62. Ugovore o pohrani koristite na vlastiti rizik. Prodavatelj ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak, trošak, potraživanje ili štetu bilo koje prirode koja proizlazi izravno ili neizravno iz vaše upotrebe predloška Ugovora o pohrani koji je dostupan na Web stranici. Korisnicima se savjetuje da se predlošci Ugovori o pohrani koriste samo kao vodič, a Prodavatelj ne nudi nikakva jamstva, garancije ili izjave, izričite ili podrazumijevane, u pogledu njihove točnosti ili prikladnosti za određenu svrhu, slobode od pogrešaka ili propusta ili da će udovoljavati individualnim zahtjevima bilo kojeg Korisnika.

63. Pristajete obeštetiti Tvrtku u slučaju bilo kakvih zahtjeva, obveza, štete, gubitaka i troškova, uključujući, bez ograničenja, razumne pravne i računovodstvene naknade, koje proizlaze izravno ili neizravno iz kršenja bilo koje od vaših obveza prema ovim Uvjetima korištenja .

64. Bez ograničavanja bilo kojih drugih pravnih sredstava dostupnih Tvrtki po zakonu ili prema ovim Uvjetima korištenja, Tvrtka može, prema vlastitom nahođenju, suspendirati ili ukinuti vaš račun ako posumnja da ste sudjelovali u prijevari, nezakonitoj ili neprikladnoj aktivnosti ili aktivnost koja krši ove Uvjete  korištenja, u vezi s Web stranicom i pruženom uslugom. Tvrtka može ukloniti i / ili zabraniti oglase koje ste učitali.

65. Ako se sumnja da ste Web stranicu ili naše Usluge koristili izravno ili neizravno za poduzimanje bilo koje nezakonite ili kriminalne radnje, nećemo oklijevati u prosljeđivanju vaših punih podataka i IP adrese policiji. Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti.

Vaša uporaba podataka drugih Korisnika

66. Tvrtka Korisnicima omogućuje ograničeni pristup kontakt podacima drugih Korisnika u svrhu pružanja svojih usluga. Pristajete na to da ni u kojem slučaju ne otkrivate osobne podatke o drugom Korisniku bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog dobivanja našeg pristanka i pristanka drugog Korisnika. Također se slažete da ćete odgovoriti na eventualne upite što je prije moguće i idealno u roku od 48 sati od primitka.

67. Slažete se da ćete, kada je riječ o prepoznatljivim podacima koji mogu otkriti identitet drugih Korisnika, a koje dobijete putem Web stranice ili putem komunikacije putem Web stranice ili transakcije omogućene putem Web stranice, i osim ako se drugi korisnik pismeno ne složi drugačije; koristiti takve podatke samo i isključivo za komunikaciju povezanu s Web stranicom koja se odnosi na Dogovor o pohrani; tijekom korištenja usluga ponuđenih putem Web stranice, za prigovore; i u skladu s važećim zakonima i propisima, uključujući bez ograničenja Zakon o zaštiti osobnih podataka.

68. Tvrtka ne tolerira neželjenu poštu ili neželjenu komercijalnu komunikaciju i Korisnici ne smiju uspostavljati neželjeni kontakt s ostalim korisnicima Web stranice, osim ako je izričito predviđeno ovim Uvjetima korištenja.

69. Pridržavamo pravo nadgledanja poruka poslanih putem Web stranice u svrhu istraživanja, obuke ili utvrđivanja bilo kakvog kršenja ovih Uvjeta korištenja.

Kršenje

70. Tvrtka ima pravo ograničiti vašu aktivnost na Web stranici, odmah izdati upozorenje, obustaviti ili ukinuti vaš Korisnički račun/registraciju ili bilo koji od Korisnikovih objavljenih prostora za pohranu te odbiti pružiti bilo koju Uslugu Korisniku bez prethodne najave iz bilo kojeg od sljedećih razloga:

a) Korisnik krši ove Uvjete korištenja;

b) ako Tvrtka ne može provjeriti ili potvrditi autentičnost Korisničkih podataka koje su joj dostavljene:

c) ako Tvrtka vjeruje da postupci Korisnika mogu prouzročiti odgovornost Web stranice ili financijski gubitak Tvrtke;

d) ako Tvrtka prema vlastitom nahođenju vjeruje da je to u najboljem interesu Web stranice i ostalih Korisnika.

RASKID KUPOPRODAJNOG UGOVORA O OGLAŠAVANJU

71. Jednostrani raskid ugovora o oglašavanju U slučajevima kada je Kupac potrošač, što znači da nije trgovac ili pravna osoba, on ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Kupac pritom nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

Također nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

Preostali iznos povrata novca će Kupcu biti isplaćen bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj zaprimio odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.

Da bi ostvario svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je dužan prije isteka roka od 14 dana od dana sklapanja ugovora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ( Sharing j.d.o.o., Svetonedjeljska 48, 10431 Sveta Nedjelja )  ili putem e-pošte na podrska@buksa.hr ,  u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte te broj aktivne pretplate koju otkazuje, a koja mu je dostupna u njegovom korisničkom sučelju.

Kupac može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz Priloga 1. ovih uvjeta korištenja, ili  Obrazac za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan na internetskoj adresi https://buksa.hr/obrazac-za-jednostrani-raskid-ugovora/

Potvrdu primitka Obrasca o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će Kupcu dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom na adresu dostavljenu na obrascu.

72. Vaše otkazivanje ugovora o oglašavanju. Uz pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora na daljinu, uslugu oglašavanja možete otkazati i kasnije, u bilo kojem trenutku ispunjavanjem obrasca za otkazivanje na https://buksa.hr/otkazi-pretplatu/ , slanjem zahtjeva za otkaz na podrska@buksa.hr , ili putem linka koji će biti dostupan u svakoj potvrdi uplate koju ćete primiti putem e-pošte od platforme Buksa.hr.

Otkazivanje vaše usluge stupit će na snagu u roku od 24h od primitka zahtjeva za otkazom ugovora.

U slučaju otkazivanja pretplate kupac ima pravo na povrat novca pod slijedećim uvjetima:

a) puni povrat novca za tekuće obračunsko razdoblje

Ukoliko je kupac platio paket oglašavanja a u tekućem obračunskom razdoblju nije učitao oglas povezan s navedenim paketom na platformu Buksa.hr, ima pravo na puni povrat novca za obračunsko razdoblje u kojem je otkazao pretplatu. Obračunsko razdoblje iznosi 30 dana od datuma sklapanja ugovora o oglašavanju na daljinu, i kod ponavljajućeg pretplatnog modela naplate obnavlja se svakih 30 dana.

Prodavatelj nije obvezan izvršiti povrat novca za prethodna obračunska razdoblja koja su naplaćena, a Kupac nije tijekom njihova trajanja otkazao pretplatu.

b) djelomičan iznos povrata za tekuće obračunsko razdoblje

Kupac ima pravo na djelomičan iznos povrata ukoliko je oglas sa sadržajem oglašivačkog paketa aktivan manje od petnaest kalendarskih dana u obračunskom razdoblju. U tom slučaju kupcu se vraća iznos razmjeran onom što nije isporučeno u preostalom broju dana obračunskog razdoblja računavši od datuma otkaza pretplate. To znači slijedeće: ako ste kupili paket oglašavanja po cijeni od 10,00 Eur i aktivirali oglas 03.05., a otkazali pretplatu 13.05., bit će Vam vraćen iznos za preostalih 20 dana obračunskog razdoblja, ( 0,33Eur/dan x 20 dana = 6,60 Eur )

c) bez prava na povrat

Kupac nema pravo na povrat ukoliko je oglašivački paket i pripadajući oglas aktivan na web stranici Buksa.hr petnaest i više kalendarskih dana obračunskog razdoblja.

Povrat novca će Kupcu biti isplaćen bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj zaprimio otkaz pretplate.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.

RASKID KUPOPRODAJNOG UGOVORA O NAJMU PROSTORA ZA POHRANU NA INTERNETSKOM TRŽIŠTU BUKSA.HR

73. Jednostrani raskid ugovora o pohrani

Buksa.hr predstavlja internetsko tržište, gdje Domaćin ( Prodavatelj usluge ) oglašava svoj prostor i prodaje uslugu najma Gostu ( kupac ili potrošač ), što znači da se ugovorne obveze prema potrošaču dijele između treće osobe koja nudi proizvode ( Domaćina ) i pružatelja internetskog tržišta, kako je opisano u čl. 29.2. ovih Uvjeta korištenja koji predstavljaju sastavni dio kupoprodajnog ugovora na daljinu.

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu, u roku od 14 dana,  bez navođenja razloga samo u slučajevima kada je Domaćin trgovac ili pravna osoba, a Gost je potrošač ( fizička osoba ).

U slučaju kad su i Gost i Domaćin fizičke osobe, Gost ima pravo raskinuti ugovor prema uvjetima sadržanim u čl. 74. koji predstavlja Politiku otkazivanja i povrata novca kod raskida ugovora o pohrani sklopljenog preko platforme Buksa.hr. Politika otkazivanja se također primjenjuje i ukoliko se ugovor o pohrani želi raskinuti nakon isteka roka za jednostrani raskid ugovora.

U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, rok započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Gost pritom nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je ugovor o uslugama Domaćin u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

Ako je na zahtjev Kupca ( Gosta ) izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac ( Gost ) je dužan platiti Prodavatelju ( Domaćinu ) iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Gost obavijestio Domaćina i Platformu Buksa.hr o jednostranom raskidu Ugovora.

Preostali iznos povrata novca će Gostu biti isplaćen bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Domaćin zaprimio odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Gost izvršio uplatu.

Da bi ostvario svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Gost je dužan prije isteka roka od 14 dana od dana sklapanja ugovora obavijestiti pružatelja internetskog tržišta i Domaćina o svojoj odluci da raskine ugovor nedvosmislenom izjavom poslanom putem e-pošte na podrska@buksa.hr i e-mail adresu Domaćina,  u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte te broj aktivne pretplate koju otkazuje, a koja mu je dostupna u njegovom korisničkom sučelju.

Kupac može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz Priloga 1. ovih Uvjeta korištenja, ili  Obrazac za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan na internetskoj adresi https://buksa.hr/obrazac-za-jednostrani-raskid-ugovora/

Potvrdu primitka Obrasca o jednostranom raskidu ugovora Domaćin će Gostu dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom na adresu dostavljenu na obrascu.

74. Politika otkazivanja i povrata novca kod otkaza ugovora o pohrani. Politika otkazivanja i povrata novca proizvodi prava i obvezuje Goste i Domaćine koji Prostor za pohranu rezerviraju i plate putem pružatelja internetskog tržišta Buksa.hr.

Slijedeći izrazi će imati navedeno značenje:

Rezervacijski polog – iznos koji je odredila Buksa.hr i koji je Gost platio kako bi rezervirao Prostor za pohranu prije Početnog datuma Ugovora o pohrani

Domaćin i Gost primaju na znanje i suglasni su da rezervacijski polog služi isključivo kao osiguranje rezervacije prostora, i nema obilježja sigurnosnog pologa koji osigurava naplatu najamnine u slučaju kašnjenja Gosta s plaćanjem ili nepodmirenja troškova.

Iznos i način uplate sigurnosnog pologa Domaćin i Gost ugovaraju prilikom sklapanja Ugovora o pohrani.

Iznos rezervacijskog pologa je 30,00 Eur ( 226,03 kn, fiksni iznos konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn )

Sigurnosni polog – iznos koji suglasno i samostalno određuju Domaćin i Gost prilikom potpisa Ugovora o pohrani i koji osigurava naplatu najamnine u slučaju kašnjenja Gosta s plaćanjem ili nepodmirenja troškova. Kupac i Domaćin oslobađaju platformu Buksa.hr bilo kakve odgovornosti vezane uz povrat i uvjete povrata sigurnosnog pologa.

Prvi mjesečni najam – naknada koju Gost plaća Domaćinu za prvi mjesec najma prema Ugovoru o pohrani. Naplaćuje se automatski dan prije početnog datuma Ugovora o pohrani, ili nakon isteka 14 dana od uplate Rezervacijskog pologa ako Buksa.hr nije zaprimila kopiju potpisanog Ugovora o pohrani, potvrdu rezervacije ili otkaz rezervacije. Uključuje iznos mjesečnog najma i proviziju platforme Buksa.hr

Pomoćni troškovi – troškovi u vezi s bilo kojim neobaveznim uslugama s dodanom vrijednosti koje Gost eventualno može kupiti kao dio rezervacije. Ove usluge pružaju nezavisni partneri platforme i mogu uključivati, ali nisu ograničene na, usluge prijevoza, rukovanje ambalažom itd.

Početni datum – Datum  početka primjene Ugovora o pohrani. Pretpostavlja se da Ugovor o pohrani  stupa na snagu u 00:01 po lokalnom vremenu na  dan početka primjene.

Potvrđena rezervacija – Rezervacija prostora za dogovor o pohrani gdje je Gost uplatio Rezervacijski polog, a Domaćin nije pisanim putem otkazao rezervaciju.

Minimalno razdoblje najma prostora – minimalno razdoblje najma prostora iznosi mjesec dana, no Domaćin može odrediti i dulje minimalno razdoblje. Ukoliko Domaćin i Gost žele sklopiti ugovor na kraće razdoblje od mjesec dana, to mogu učiniti, no u tom slučaju bit će naplaćen mjesečni iznos naknade oglašen na web stranici, te sukladno tome provizija platforme.

74.1. Domaćin može otkazati Potvrđenu rezervaciju u bilo kojem trenutku do 23:59 po lokalnom vremenu na Početni datum kontaktiranjem platforme Buksa.hr.

74.2. Ako Domaćin otkaže Potvrđenu rezervaciju, Gost ima pravo na puni povrat svih uplata izvršenih prije otkazivanja, te oslobađa platformu Buksa.hr bilo kakve odgovornosti za nepostojanje ili nepronalazak drugog odgovarajućeg prostora.

74.3. Kao dio naše posvećenosti zadovoljstvu korisnika, cilj nam je minimizirati otkazivanja u zadnji trenutak jer mogu biti skupa i stresna za Gosta. Pratimo razloge otkazivanja koje pružaju Domaćini i možemo, prema vlastitom nahođenju, suspendirati ili zatvoriti korisničke račune Domaćina koji otkazuju potvrđene rezervacije bez valjanog razloga.

Valjani razlozi za otkazivanje uključuju, ali nisu ograničeni na slijedeće slučajeve:

a) Domaćin je izgubio pristup Prostoru za pohranu nakon Potvrde rezervacije;

b) Prostor za pohranu pretrpio je štetu koja ga čini neprikladnim za upotrebu od strane Gosta;

c) Utvrđeno je da Gost krši Buksine Uvjete korištenja

d) Domaćin nije u mogućnosti nastaviti s rezervacijom zbog ozljede, bolesti ili smrti; ili

e) Domaćin ne može nastaviti zbog izvanrednih okolnosti izvan njegove kontrole, kao što su obveze koje je propisala vlada (npr. ograničenja

putovanja), prirodne katastrofe itd.

74.4. Gost može otkazati Potvrđenu rezervaciju u bilo kojem trenutku do 23:59 na Početni datum kontaktiranjem platforme Buksa.hr i Domaćina. U tom slučaju Buksa.hr pristaje vratiti Gostu uplate izvršene prije otkazivanja kako je navedeno u nastavku:

a) Rezervacijski polog

Ako Gost otkazuje zbog valjanog razloga ( članak 74.5.), rezervacijski polog se vraća umanjen za 10% iznosa, kako bi se pokrili troškovi platforme za obradu uplate i povrata sredstava putem elektronskog upravitelja plaćanja

Ako se otkazivanje dogodi bez valjanog razloga, Gost nema pravo na povrat rezervacijskog pologa.

b) Prvi mjesečni najam

U potpunosti se vraća (ako je već plaćen)

c) Pomoćni troškovi

Potpuno refundirani samo ako relevantna usluga nije korištena i ako Buksa.hr može dobiti povrat od dobavljača usluge. U protivnom se ne vraća.

74.5. Gost će imati će pravo na povrat rezervacijskog pologa ( 90%, sukladno čl. 74.4. ) ako otkaže Potvrđenu rezervaciju iz jednog od sljedećih razloga („Valjani razlozi“), i to u razdoblju prije nastupa 24h do Početnog datuma.

a) Opis ili prikaz Prostora za pohranu materijalno je netočan s obzirom na stvarnu veličinu Prostora, fizički položaj, značajke ili uporabu za koju je prikladan;

b) Prostor za pohranu sadrži opasnosti po zdravlje ili sigurnost za koje bi se razumno moglo očekivati da će štetno utjecati na uskladištenu  Robu ili zdravlje Gosta;

c) Domaćin ne pruža pristup Prostoru za pohranu kada je vrijeme da Gost useli svoju robu;

d) Ustanovljeno je da Domaćin krši Buksine Uvjete korištenja;

e) Gost je prisiljen otkazati zbog izvanrednih okolnosti koje nisu pod njegovom kontrolom (npr. ozljeda, bolest, smrt, prirodne katastrofe, državne obveze).

74.6.Da bi dobio povrat rezervacijskog pologa iz valjanog razloga, Gost je obvezan:

a) pisanim putem obavijestiti platformu Buksa.hr o svojoj želji za otkazom (npr. e-mailom) do 23:59 na Početni datum

b) opisati valjane razloge u e-poruci o otkazivanju;

c) navesti sve dodatne podatke koje možemo zatražiti (npr. fotografije, dokaze o komunikaciji s Domaćinom) kako bismo mogli utvrditi je li povrat moguć.

74.7. Gost ima pravo na povrat rezervacijskog pologa u cijelosti ukoliko Domaćin otkaže Potvrđenu rezervaciju iz bilo kojeg razloga, kao i u roku od 14 dana od naplate prvog najma Ugovora o pohrani na koji se rezervacijski polog odnosi.

74.8. Gosti prihvaćaju da će se bilo koji i svi dospjeli povrati vratiti na isti način plaćanja odabran u trenutku rezervacije, osim ako nije drugačije dogovoreno.

74.9. Obrada povrata od strane Tvrtke obično traje 2-5 radnih dana od trenutka kada su zahtjevi zaprimljeni. No, ovisno o financijskom pružatelju usluge Gosta, moglo bi potrajati do 14 radnih dana.

74.10. Domaćin i Gost primaju na znanje i suglasni su da rezervacijski polog služi isključivo kao osiguranje rezervacije prostora, i nema obilježja sigurnosnog pologa koji osigurava naplatu najamnine u slučaju kašnjenja Gosta s plaćanjem ili nepodmirenja troškova.

74.11. Iznos i način plaćanja, te uvjete povrata sigurnosnog pologa Domaćin i Gost ugovaraju samostalno i međusobno prilikom sklapanja Ugovora o pohrani, te oslobađaju platformu Buksa.hr bilo kakve odgovornosti vezane uz povrat i uvjete povrata sigurnosnog pologa.

74.12. Ako Domaćin i Gost prilikom potpisivanja Ugovora o pohrani nisu drugačije definirali, Sigurnosni polog Domaćin će u cijelosti vratiti Gostu po isteku Ugovora o pohrani, pod slijedećim uvjetima:

a) ne postoji nepodmirena naknada ili ostali troškovi koje Gost duguje Domaćinu u odnosu na Prostor za pohranu;

b) u Prostoru za pohranu nije ostala Roba za pohranu koja pripada Gostu, a koju bi Domaćin morao ukloniti.

74.13. Sigurnosni polog bit će djelomično ili u cijelosti vraćen prilikom iseljenja stvari, vozila ili Ureda iz prostora Domaćina, ukoliko nema spornih troškova prema čl. 74.12. ovih Uvjeta, odnosno ukoliko su sporni troškovi koje je Gost na ime sigurnosnog pologa dužan podmiriti manji od iznosa sigurnosnog pologa.

74.14. Bilo koji iznos Rezervacijskog pologa koji se ne vrati Gostu, isplatit će se Domaćinu, umanjen za dio provizije koji pripada platformi, isključivo kako bi se pokrili razumni troškovi platforme u pružanju njezine usluge te se nadoknadila Domaćinu propuštena naknada koju je mogao primiti  od drugog Gosta da nije čuvao prostor, te za sve troškove koji su možda nastali u vremenu dok Potvrđena rezervacija nije otkazana.

74.15. Disintermedijacija: Povrat Rezervacijskog pologa ne mora biti izvršen ako se utvrdi da je Domaćin iznajmio svoj Prostor za pohranu Gostu mimo Bukse nakon upoznavanja s Gostom putem web stranice Buksa.hr. U takvim slučajevima, Buksa.hr nije dužna  izvršiti povrat Rezervacijskog pologa, te je ovlaštena naplatiti proviziju za cjelokupno razdoblje na koje je Ugovor o pohrani sklopljen.

74.16. To će biti učinjeno kako bi se platformi  nadoknadili propušteni prihodi koji bi proizašli iz rezervacije.

74.17. Tvrtka može, po vlastitom nahođenju, suspendirati ili zatvoriti korisničke račune Gostiju i Domaćina za koje posumnja da su postupili kako je opisano u čl.74.15.

74.18. Otkaz Ugovora o pohrani vrši se pisanim putem na nedvojben način preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom upućenom na adresu naznačenu u ugovoru o pohrani i/ili na mail adresu naznačenu u ugovoru o pohrani sa potvrdom primitka/pročitanog maila.

74.19. Svaka ugovorna strana može jednostrano otkazati Ugovor o pohrani bez navođenja razloga za otkaz u kojem slučaju je dužna pisanim putem obavijestiti drugu stranu o otkazu ugovora na način propisan pod točkom 74.18. pri čemu će ostaviti drugoj ugovornoj strani rok od 4 tjedna od dana primitka obavijesti o otkazu za uklanjanje predmeta predanih na pohranu odnosno za oslobođenja prostora slobodnog od osoba I stvari.

74.20. Svaka strana ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor o pohrani ukoliko druga ugovorna strana istodobno ne ispunjava svoje ugovorne obveze, te to nije učinila ni nakon pisanog poziva na ispunjenje usluge koji se također dostavlja pisanim putem kako je opisano u čl. 51. Ugovor se smatra raskinutim protekom roka od 8 dana po primitku obavijesti.

Domaćin se u slučaju raskida ugovora od strane Gosta obvezuje u što kraćem roku, ne duljem od 8 dana od dana raskida Ugovora o pohrani omogućiti Gostu preuzimanje svih njegovih stvari te nadoknaditi eventualnu štetu nastalu na stvarima Gosta za koju odgovara Domaćin i/ili osobe za koje je on odgovara.

U slučaju raskida ugovora od strane Domaćina, Gost se obvezuje u što kraćem roku, ne duljem  4 tjedna od dana raskida Ugovora o pohrani, predati prostor Domaćinu slobodan od osoba I stvari, platiti sve dospjele naknade te namiriti eventualnu štetu nastalu u prostoru za pohranu i/ili stvarima Domaćina.

74.21. Domaćin ima pravo na puni iznos mjesečne naknade ukoliko su stvari Gosta pohranjene u tekućem mjesecu najmanje 15 dana, u protivnom se obračunava 50% od naznačenog iznosa naknade. Povrat preostalog dijela naknade Gostu izvršit će se u rokovima definiranim čl. 74.9. Politike otkazivanja i povrata novca.

74.22. Ukoliko Gost u roku navedenom u točki 74.20. ne postupi po traženju Domaćina odnosno ukoliko ne ukloni pohranjene stvari Domaćin može za račun Gosta prodati pohranjenu robu na javnoj dražbi prema pravilima Ovršnog zakona o čemu je dužan obavijestiti Gosta u obavijesti kojom otkazuje Ugovor o pohrani.

Domaćin je ovlašten namiriti iz iznosa dobivenog prodajom pohranjene stvari sve troškove koje je imao vezano za izvršenje prodaje, kao i sve troškove vezane uz pohranu stvari nastale nakon prestanka Ugovora te naknade koju su ostale neplaćene.

Domaćin je također ovlašten po proteku otkaznog roka premjestiti pohranjene stvari na drugu prikladnu lokaciju i/ili skladište, sve o trošku Gosta, koji troškovi će se namiriti sukladno odredbi iz stavka 1 ovog članka, pri čemu Domaćin ne odgovara za eventualnu štetu na stvarima nastalu nakon preseljenja.

74.23. Domaćin predajom stvari na pohranu stječe na pohranjenim stvarima pravo zadržavanja (retencije) te ih nije dužan vratiti Gostu sve dok sve dospjele tražbine Domaćina prema Gostu nastale s osnova Ugovora o pohrani ne budu u cijelosti namirene.

74.24. U slučaju smrti bilo kojeg Korisnika Ugovor o pohrani prestaje po sili zakona danom smrti ugovorne strane, a prava I obveze iz Ugovora prelaze na nasljednike preminule stranke.

Ukoliko nasljednik preminule stranke odbije postupiti po pozivu druge strane na izvršenje ugovorne obveze u roku od 15 dana od primitka poziva upućenog nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju druga ugovorna strana ima sva ovlaštenja koja bi imao njen preminuli prednik, a koja proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja te drugih akata vezanih uz korištenje platforme Buksa.hr.

74.25. Sve odredbe Tvrtke u vezi s ovom Politikom otkazivanja i povrata novca, uključujući, bez ograničenja, veličinu bilo kojeg povrata, bit će po diskrecijskom pravu platforme konačne i obvezujuće za Gosta i Domaćina.

74.26. Da bi se izbjegle sve sumnje, Tvrtka je obvezna izvršiti povrat sredstava za uplate koje je Gost izvršio, a na koji može imati pravo prema ovoj Politici otkazivanja i povrata. Domaćin nema načina niti ovlasti za povrat novca.

74.30. Ova Politika o otkazivanju i povratu novca, kao i cijeli Uvjeti korištenja čini cjelokupni i ekskluzivni sporazum između platforme Buksa.hr, Gosta i Domaćina, sastavni su dio Ugovora o pohrani, te nadilaze i zamjenjuju bilo kakve i sve prethodne usmene ili pismene sporazume između platforme, Gostiju i Domaćina u vezi s otkazivanjem i povratom novca

Završne odredbe

75. Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova. U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač, odnosno Domaćin pravna osoba i Gost potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Rješavanje sporova je moguće pred drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Svi Korisnici se neopozivo slažu da su hrvatski sudovi nadležni za rješavanje bilo kakvih sporova ili zahtjeva koji proizlaze iz ili u vezi s Uvjetima korištenja  te bilo kojih dokumenata na koje se u njima poziva.

76. Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača. Potrošači svoje prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, mogu poslati Prodavatelju putem elektroničke pošte na knjigazalbe@buksa.hr ili poštom na adresu: Svetonedeljska 48, 10431 Sveta Nedjelja

Prilikom podnošenja prigovora koji nije upućen elektroničkom poštom bitno je navesti točne podatke o svom imenu i prezimenu te adresi kako bi Prodavatelj bio u mogućnosti dostaviti Vam odgovor u zakonskom roku.

Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

77. Privatnost. Web stranica ima Politiku privatnosti koja je sastavni dio ovih Uvjeta korištenja. Prije korištenja Web stranice obvezni ste pročitati i prihvatiti Politiku privatnosti.

78. Intelektualno vlasništvo. Web stranica i svo intelektualno vlasništvo koje pripada ili je povezano s Tvrtkom, uključujući bilo koji zaštitni znak ili trgovačko ime, logotipe i softver te sav sadržaj na Web stranici (uključujući, ali bez ograničenja, tekst, grafiku, videozapise, glazbu, zvuk, veze i softver) je i ostaje u svakom trenutku vlasništvo Tvrtke i/ili se koristi pod licencom dobavljača i zaštićen je međunarodnim odredbama ugovora i svjetskim zakonima o autorskim pravima, a vi se slažete da nećete kršiti niti jedno takvo pravo ni u kojem slučaju.

Osim ukoliko je izričito dopušteno ovim Uvjetima korištenja, ne smijete kopirati, reproducirati, distribuirati, preuzimati, ponovno objavljivati, prenositi, prikazivati, prilagođavati, mijenjati, stvarati izvedena djela ili na bilo koji drugi način izdvajati ili ponovno koristiti bilo koji sadržaj na bilo koji način ili na bilo koji medij (uključujući ostale web stranice) bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Niti vam dodjeljujemo bilo kakvo izričito ili implicirano pravo pod bilo kojim od naših zaštitnih znakova, autorskih prava ili drugih vlasničkih prava.

Logotip tvrtke i bilo koja druga slika na Web stranici koja nosi ime Tvrtke zaštitni su znakovi Tvrtke. Ne smiju se koristiti bez našeg prethodnog pismenog pristanka.

Sve informacije i sadržaj koje ste učitali ili na bilo koji drugi način poslali na Web stranicu ili u Tvrtku ili drugim Korisnicima, ne smiju kršiti intelektualno vlasništvo bilo koje treće strane ili bilo koja druga zakonska prava. Pristajete i jamčite da ste vlasnik ili imate odobrenje vlasnika za korištenje bilo kakvih podataka ili sadržaja koje unosite ili šaljete na način i u svrhu u koji ih unosite ili šaljete.

Kada učitavate ili šaljete informacije ili drugi sadržaj na ili putem Web stranice, tvrtki dajete svjetsku, neisključivu licencu koja ne podrazumijeva licencu za reprodukciju, uređivanje, prijenos i objavljivanje podataka ili sadržaja u svrhe ovih Uvjeta korištenja.

79. Prava trećih strana. Uvjeti korištenja i dokumenti koji se u njima navode napravljeni su u korist stranaka i njihovih nasljednika i nisu namijenjeni da od njih imaju koristi ili da ih provodi bilo tko drugi.

80. Nismo agencija. Ništa u ovim Uvjetima korištenja nije namijenjeno niti će se smatrati da predstavlja partnerstvo ili zajedničko ulaganje bilo koje vrste između bilo kojih strana, niti čini bilo koju stranku agentom druge stranke u bilo koju svrhu. Nijedna stranka neće imati ovlasti djelovati kao agent ili na bilo koji način obvezivati ​​drugu stranku.

81. Bez odricanja. Propust bilo koje ugovorne strane da provede bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja neće se tumačiti kao odricanje od te odredbe i neće utjecati na njeno pravo na provođenje takve odredbe.

82. Nema dodjele, prijenosa ili podugovaranja. Ovi Uvjeti korištenja  obvezni su za stranke te nijedna strana neće dodijeliti, prenijeti, podugovoriti ili na bilo koji drugi način postupati s bilo kojim od svojih prava i obveza iz ovog ugovora bez prethodnog pisanog pristanka druge strane.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili upita u vezi s bilo kojom od navedenih usluga ili proizvoda, molimo kontaktirajte nas na podrska@buksa.hr .

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

U slučaju nezadovoljstva, svoje prigovore možete ponijeti na knjigazalbe@buksa.hr .

Sharing j.d.o.o. za promidžbu i trgovinu

Sjedište: Svetonedeljska 48, 10431 Sveta Nedelja

Trgovački sud u Zagrebu, posl. br. Tt-22/37981-8, MBS: 081460499; OIB: 46773958451, tel: +385(0)916153620, e-pošta: buksa@buksa.hr, direktorica Daliborka Dragašević

Temeljni kapital 10,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Poslovni račun: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, IBAN: HR8323400091111200083

Back to Bello home

Copyright 2022. Sharing j.d.o.o. Sva prava pridržana.

Prijava

Registriraj se

Vaši osobni podaci koristit će se kao podrška Vašem iskustvu s ovom web stranicom, u svrhu upravljanja pristupom Vašem korisničkom računu i za ostale svrhe opisane u našim pravilima privatnosti.

Već imate korisnički račun?

Izgubljena zaporka

Molimo unesite Vaše korisničko ime ili e-mail adresu. Primit ćete link za ponovno postavljanje zaporke putem e-maila.